Jämlikt Gävleborg – Webbinarium

Måndagen den 5 oktober 2020 genomfördes Webbinariet Jämlikt Gävleborg. För dig som missade tillfället finns möjlighet att ta del av inspelningen från tillfället via länken nedan.

 

Webbinariets syfte var att sprida kunskap om resultatet av regeringens Jämlikhetskommission,  uppdatera aktörer i Gävleborg om den pågående Jämlikhetsutredningen samt föra dialog med en panel omkring de övergripande frågorna ”Varför ser det ut som det gör i Gävleborg och vilken roll kan vi ta regionalt i dessa frågor?”.

Paneldeltagare: Per Molander, Jämlikhetskommissionen ordförande, Lina Hedman, utredare vid Region Gävleborg, Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg, Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborg, Anna-Karin Hainsworth, förbundschef, Samordningsförbund Gävleborg samt Kenneth Forssell, förvaltningschef arbetsmarknad- och socialförvaltning i Ljusdals kommun.

Föreläsarnas presentationsmaterial

Per Molander - Politik för ökad jämlikhet, Jämlikhetskommissionens betänkande (pdf)
Lina Hedman – Presentation av nuläget i Jämlikhetsutredningen (pdf)