Utökat bidrag till kommuner för hemsändning av matvaror

Med anledning av Covid-19 utökar Region Gävleborg möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar av dagligvaror till hushåll.

Stöd för hemsändning kan normalt lämnas till kommuner för att bekosta kommunens hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till sin butik.

Till den grupp av invånare som inte bedöms kunna ta sig till butik på egen hand inkluderas nu personer som är 70 år eller äldre och även de som tillhör riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens bedömning.

Respektive kommun bedömer de områden och butiker som kan komma att omfattas av stödet under tiden för utökningen. Det utökade hemsändningsbidraget är förlängt och gäller till och med 31 mars 2021.