Coronas effekt på länets ekonomi – Rapport vecka 47

Det nya coronavirusets har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

– Pandemin är självklart i första hand en fara för människors liv och hälsa. Men den har också inneburit en ekonomisk kris av historiska proportioner. Efter en tids positiv utveckling av svensk ekonomi börjar de skärpta rekommendationerna för att minska smittspridningen nu åter att märkas för svenska företag och det kommer att påverka arbetsmarknaden även i vårt län, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Därför behövs politiska initiativ. Regeringen har ju vidtagit historiskt stora krisåtgärder under året och redan förra veckan gavs besked om flera förlängningar för att rädda jobb och företag, bland annat det statliga lönestödet som gör det möjligt för löntagare att behålla sitt jobb i stället för att bli uppsagd och nu finns också en möjlighet att få stöd till att utbilda sin personal under den arbetsbefriade tiden. Region Gävleborg har också ett ansvar för att göra vad som går för att stötta företag och löntagare, till exempel har omställningsstödet förlängts.

I veckans rapport framkommer bland annat:

  • Antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen minskade i jämförelse med veckan innan men var fortsatt något högre än motsvarande vecka förra året. Även antalet arbetssökande som fick arbete minskade men ligger fortsatt något högre än motsvarande vecka tidigare år.
  • Under vecka 46 blev det, precis som veckan innan, inga varsel i Gävleborg. I hela riket varslades 838 personer vilket var en minskning med 479 personer i jämförelse med veckan innan. I Gävleborg fattades sju nya beslut om korttidsarbete den senaste veckan, dessa omfattar sammanlagt 15 anställda. Senaste veckan ökade antalet anställda som omfattas av beslut om korttidsarbete med 123 personer, detta efter avstämning.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Hittills har 93 företag som ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 7,3 miljoner kronor som har beviljats.
  • Omställningsstödet har förlängts till och med den sista november. För perioden oktober till och med november har det avsatts två miljoner kronor. Sedan den 1 oktober har åtta ansökningar kommit in. Ett företag har beviljats stöd på lite drygt 60 000 kronor.
  • Kultur Gävleborg, Region Gävleborg har utlyst 26 särskilda uppdrag till professionella kulturskapare i Gävleborgs län. Coronapandemin har haft en stor påverkan på kulturlivet med bland annat inställda evenemang och inställda uppdrag för många kulturskapare. De särskilda uppdragen syftar till att ge kulturskapare i länet möjlighet att skildra samtiden och samtidigt arbeta i social distansering för att minska smittspridningen under pandemin. Uppdragen kan sökas under perioden 17-27 november 2020.

Ta del av rapporten för vecka 47

Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län - Nuläge och analys vecka 47 (pdf)

Tidigare veckorapporter

Veckorapporter - coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län