Coronas effekt på länets ekonomi – Rapport vecka 3

Det nya coronaviruset har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

- Mindre än ett år efter att pandemin bröt ut i vårt land och i vårt län sker vaccinationer i hög takt och enligt den plan som Region Gävleborg utarbetat. Vaccineringen har högsta prioritet för regionen och det är helt avgörande att vaccinationstakten fortsätter att vara så hög som hittills, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). En snabb och omfattande vaccinering lättar det mycket hårda trycket på sjukvården i vårt län men vaccineringen har också betydelse för samhällsekonomi. För även om pandemin först och främst är ett hot mot människors liv och hälsa, så har vi i de veckovisa arbetsmarknads- och näringslivsprognoserna kunnat se att pandemin över tid har slagit hårt mot arbetstagarna och mot företagarna i vårt län. Vaccinet är ljuset i tunneln för både sjukvården, näringslivet och arbetsmarknaden.

I veckans rapport framkommer bland annat:

  • Antalet nyinskrivningar på Arbetsförmedlingen minskade kraftigt i jämförelse med veckan innan och låg i nivå med motsvarande vecka tidigare år. Det har gjort att antalet inskrivna minskade med cirka 100 personer den senaste veckan.
  • Senaste veckan kom det in varsel för totalt 21 tjänster efter att det inte kom in några varsel den första veckan i januari. I december varslades sammanlagt 41 tjänster vilket kan jämföras med december 2019 då det varslades sammanlagt 65 tjänster. I riket kom det in varsel för 1 555 personer senaste veckan. Branscherna med flest varsel senaste veckan var Kultur, nöje och fritid, Handel och Transport.
  • I Gävleborg fattades fem nya beslut om korttidsarbete som berör sammanlagd 24 anställda den senaste veckan. Senaste veckan ökade antalet anställda som omfattas av beslut om korttidsarbete med två personer, detta efter avstämning. Gävleborg är ett av länen där skillnaden mellan ursprunglig ansökan och avstämning är väldigt liten när det gäller antal anställda som påverkas.
  • Under vecka 53 påbörjades en konkurs i ett företag utan anställda. Jämfört med 2018 och 2019 var det något färre konkurser under hela 2020 och väsentlig färre anställda påverkades av konkurser under året.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Hittills har 96 företag som ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 7,4 miljoner kronor som har beviljats. Omställningsstödet har tidigare förlängts till och med den sista november. För perioden oktober till och med november har det avsatts två miljoner kronor. Mellan den första oktober och sista november har 30 ansökningar kommit in. 13 företag har beviljats stöd på cirka 1 miljon kronor. Region Gävleborg har förlängt omställningsstödet ytterligare till och med mars 2021. Hittills har det inkommit 14 ansökningar i den tredje stödperioden varav en har fått beviljat stöd på drygt 60 000 kronor.

Ta del av rapporten för vecka 3

Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län - Nuläge och analys vecka 3 (pdf)