Coronas effekt på länets ekonomi - Rapport vecka 32

Det nya coronavirusets har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

- I veckan kom SCB:s senaste siffror över hur det gått för den svenska ekonomin under det andra kvartalet 2020. BNP krympte med 8,6 procent jämfört med föregående kvartal, det är största tappet på 40 år. Orsaken till raset är pandemins inverkan på svensk ekonomi och flera bedömare menar att först mot slutet av 2022 kan ekonomin vara tillbaka på samma nivå som i början av det här året, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Men samtidigt ska man komma ihåg att svensk ekonomi har trots BNP-tappet klarat sig bättre jämfört med de flesta övriga länder under pandemin. Hos oss har förbuden och restriktionerna varit förhållandevis få, många har kunnat fortsätta att arbeta och människor har fortsatt att handla.

- Ändå är läget för företag och många arbetstagare alltså fortsatt allvarligt och vi kommer att få leva länge med pandemins följder i form av konkurser, varsel och ökad arbetslöshet. För politiken betyder det här att frågor som arbetsmarknad, sysselsättning, ekonomi och välfärd behöver ställas överst på agendan under resten av den här mandatperioden och säkert längre än så. Vi kommer att behöva prioritera att skapa nya jobb, stärka tillväxten och förbättra välfärden. Och det bästa sättet att få hjulen att snurra igen är offentliga investeringar i det som bygger landet och länet starkt, säger Eva Lindberg.

I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • Antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen har under veckan fortsatt att minska i länet men även i riket. Minskningen har varit störst bland svenskfödda personer. Antalet arbetssökande som fick arbete, jämfört med samma vecka föregående år, minskade med 12 personer i länet samtidigt som antalet i riket ökade med över 100 personer. Det är fler inskrivna som har fått arbete vid en jämförelse med tidigare år. Det är färre företag som lägger ut lediga tjänster på Arbetsförmedlingens hemsida och det tyder på att det kan vara fler företag som återanställer personal.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Hittills har 48 företag som ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 3,5 miljoner kronor som har beviljats. Utöver omställningsstödet har Region Gävleborg beviljat sammanlagt 300 000 kronor i stöd till 19 kulturföreningar i länet som har förlorat intäkter på grund av coronapandemin.
  • Efter två veckor utan några varsel varslades den senaste veckan fem personer i Gävleborgs län. Åtta anställda omfattas av nya beslut om korttidsarbete i länet. Under hela perioden när företag har haft möjlighet att söka om korttidspermittering har 13 204 anställda omfattats av beslut om korttidsarbete i länet. Tillverkning är den bransch som haft det största antalet anställda där företagen sökt om korttidsarbete. Cirka 45 procent av alla anställda som berörs av ett beslut om korttidsarbete arbetar inom tillverkningssektorn. I en jämförelse med alla län i riket har Gävleborgs län i och med det den femte största andelen KTA inom tillverkningssektorn. Företagstjänster och handeln är andra branscher där en stor andel av de som berörs av beslut om korttidsarbete i Gävleborgs län arbetar. 12 procent av de som berörs av beslut om korttidsarbete i Gävleborgs län arbetar inom företagstjänster. Inom handeln är siffran 11 procent. Det betyder att Gävleborg i jämförelse med riket har den lägsta andelen KTA inom handeln. Sammantaget visar fördelningen mellan branscherna att Gävleborgs län har en jämnare spridning mellan branscher än många andra län, men att det är främst inom industriföretagen som medarbetare berörs av beslut om korttidsarbete.

Ta del av rapporten för vecka 32

Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län - Nuläge och analys vecka 32 (pdf)

Tidigare veckorapporter

Veckorapporter - coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län