Coronas effekt på länets ekonomi - Rapport vecka 29

Det nya coronaviruset har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • Som förväntat minskade antalet inskrivningar på Arbetsförmedlingen senaste veckan i jämförelse med föregående vecka i båda länet och riket. Antal inskrivningar är fortfarande betydligt högre än motsvarande vecka förra året. Antalet inskrivna som gick till arbete minskade kraftigt efter förra veckans uppgång men det var ändå fler som gick arbete senaste veckan än motsvarande vecka förra året. Sammanlagt ökade antal inskrivna i länet med endast 13 personer.
  • Senaste veckan varslades 49 anställda om uppsägning i länet vilket gör att totalt 68 personer har varslats i juli. Det finns bara fyra län som har fler varslade än Gävleborg under månaden. När det gäller beslut om korttidsarbete var det en väldigt liten ökning i Gävleborg med endast 28 personer (0,2 procent).
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Hittills har 44 företag som ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 3,2 miljoner kronor som har beviljats. Utöver omställningsstödet har Region Gävleborg beviljat sammanlagt 300 000 kronor i stöd till 19 kulturföreningar i länet som har förlorat intäkter på grund av coronapandemin.

– Coronaviruset drabbar den ekonomiska utvecklingen hårt, både i Sverige och i Gävleborg. Regeringen har ju också reviderat ner tillväxtsiffrorna jämfört med den bedömning som gjordes i våras. Så den här krisen är verkligen inte över, tvärtom, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Läget för företag och många arbetstagare är fortsatt allvarligt och vi kommer att få leva länge med pandemins följder i form av konkurser, varsel och ökad arbetslöshet. För politiken betyder det här att frågor som arbetsmarknad, ekonomi och välfärd behöver ställas överst på agendan under resten av den här mandatperioden och säkert längre än så.

Men det är viktigt att samtidigt konstatera att det finns ljusglimtar, för under den senaste tiden har vi sett signaler som kan peka på en vändning uppåt i ekonomi, men från en mycket låg nivå och med stor osäkerhet, säger Eva Lindberg. Sverige haft en bättre BNP-utveckling än andra länder i Europa och regeringens krisåtgärder ser ut att ha lindrat den ekonomiska nedgången, många svenska jobb har räddats och välfärden har fått resurstillskott för att bekämpa viruset och upprätthålla kvaliteten i välfärden.

Ta del av rapporten för vecka 29

Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län - Nuläge och analys vecka 29 (pdf)

Tidigare veckorapporter

Veckorapporter - coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län