Coronas effekt på länets ekonomi - Rapport vecka 27

Det nya coronavirusets har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

Under denna vecka kom besked om 22 nya varsel i regionen. Förra veckan varslade Sandvik om uppsägning för 349 personer i Sandviken. Det gör att Gävleborg har flest varslade i riket under juni månad efter Stockholms och Västra Götalands län. På riksnivå var det framförallt många varslade inom kultur, nöje och fritid.

Den nuvarande ekonomiska krisen, har slagit hårt och återfinns finns i alla de branscher som påverkats av det nedstängda samhälle vi haft de senaste två månaderna.

- Att uttala sig om följderna hittills av pandemin är inte enkelt, vi ser skiftningar i varseltakt vecka för vecka och vi kan konstatera att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen också varierar vecka för vecka. Men en sak förefaller säker: om vi istället för veckovisa jämförelser jämför med läget på den regionala arbetsmarknaden för ett år sedan så blir bilden tydligare. Pandemin har slagit hårt mot löntagare och företagare, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Att uttala sig om framtiden i spåren av pandemin är naturligtvis ännu svårare. Samtidigt som Sverige ser ut att vara på väg in i ett bättre läge är det viktigt att vi inte tror att faran är över. Viruset finns kvar, sjukvården är fortfarande ansträngd och det är många jobb som fortsatt är hotade. Så när Region Gävleborg drar igång budgetarbetet till hösten så ska fokus vara inställt på att dels säkra resurserna till sjukvården och dels förstärka det regionala tillväxtarbetet för jobb och företagande.

Nya inskrivna arbetssökande hos Arbetsförmedlingen sjönk drastiskt i jämförelse med vecka 24 och 25. Antalet är dock fortfarande högre än samma period tidigare år. Den största minskningen är bland personer under 30 år men även bland personer mellan 30-49 år så minskade antalet inskrivningar.

Antalet personer som fick arbete under veckan var högre än förra året i både Gävleborg och riket.

Ta del av rapporten för vecka 27

Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län - Nuläge och analys vecka 27 (pdf)

Tidigare veckorapporter

Veckorapporter - coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län