Coronas effekt på länets ekonomi - Rapport vecka 25

Det nya coronavirusets har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • Antal inskrivningar på Arbetsförmedlingen ökade senaste veckorna och ligger betydlig högre än samma period förra året. Vecka 23 var de som skrev in sig på Arbetsförmedlingen huvudsakligen äldre än 30 år. Under denna vecka var det främst personer under 30 år som skrev in sig. Att antalet ungdomar som skriver in sig just nu är högre än tidigare år beror antagligen dels på att det finns färre sommarjobb på grund av coronavirusets effekter, men även på att de lediga tjänster som fanns i större utsträckning har fyllts av äldre personer som har blivit arbetslösa under året.
  • Gävleborg är numera ett av länen där störst andel av de anställda berörs/har berörts av beslut om korttidsarbete. Senaste veckan hade Gävleborg en relativ liten ökning av antal anställda som berörs av beslut om korttidsarbete.
  • Antal varsel i juni till och med vecka 24 ligger på samma nivå som juni förra året. Under tisdagen den 16 juni kom det dock besked från Sandvik att de varslar sammanlagt 429 anställda inom affärsområdet Sandvik Materials Technology.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Hittills har 28 företag som ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om cirka två miljoner kronor som har beviljats.

- Varslen i spåren av pandemin syntes först i turism- och besöksnäringen. En industribransch som dock drabbades tidigt i pandemin var fordonsindustrin. Varslet inom affärsområdet Sandvik Materials Technology innebär att en jätteviktig regional industribransch nu drabbas, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Det är mycket allvarligt eftersom mycket av välståndet i vårt län är bygger på innovativa och framgångsrika industriföretag. Region Gävleborg kommer att bistå inom ramen för organisationens förmåga och kompetens.

Ta del av rapporten för vecka 25 

Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län - Nuläge och analys vecka 25 (pdf)

Tidigare veckorapporter

Veckorapporter - coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län