Coronas effekt på länets ekonomi - Rapport vecka 24

Det nya coronavirusets har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • Antal personer över 30 år som skriver in sig på Arbetsförmedlingen ökar.
  • Drygt hälften av de som varslades i mars nu har blivit uppsagda, vilket är en större andel än under finanskrisen då andelen låg på drygt 40 procent.
  • I Gävleborg varslades 228 anställda om uppsägning i maj. I riket varslades 8 568 personer, vilket är betydligt lägre än i mars och april.
  • Ansökningar och beslut om korttidsarbete har ökat här mer än i övriga län de senaste två veckorna. Den senaste veckan syns en 9 procents ökning av anställda som berörts, vilket är den största procentuella ökningen i landet.

- Är det något som jag tänker särskilt på i nuläget så är det framtidstron för våra unga, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Inte minst alla som just är klara med gymnasiet, som kanske inte alls blev som man hade hoppats, och ska ta sina första kliv på arbetsmarknaden och då hamnar mitt i det här läget med varsel och många, många företag som har betydande problem. Men man ska komma ihåg att det ändå finns öppningar med efterfrågan och chans till jobb, inte minst skogsbruket larmar om stor arbetskraftsbrist, detsamma gäller äldrevården.

Ta del av rapporten för vecka 24

Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län - Nuläge och analys vecka 24 (pdf)

Tidigare veckorapporter

Veckorapporter - coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län