Coronas effekt på länets ekonomi - Rapport vecka 22

Coronaviruset påverkan på näringslivet har gjort att många företag och branscher har behövt ställa om sina verksamheter. De snabba omställningar som nu sker har inneburit ett ökat behov av rådgivning och stöd.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

”Vi ställer inte in, vi ställer om”

I veckans rapport framkommer vikten av stöd och rådgivning för att stötta länets företag i det omställningsarbete som blivit allt viktigare.

- Det nya coronaviruset drabbar näringslivet i Gävleborg hårt. Konkurser och varsel rapporteras nu tyvärr dagligen. En företagares livsverk förstörs och arbetstagares försörjning försvinner över en natt. Det är den brutala verkligheten för många människor i vårt län, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Region Gävleborg ska inte spara någon möda för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i länet. Syftet med stöden och rådgivningen är att underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Genom projektet Förstärkt företagsrådgivning stöttar Region Gävleborg kommunerna i länet ekonomiskt i sitt arbete med företagsrådgivning. Gävleborgs kommuner har tack vare stödet kunnat stärka arbetet med företagslotsar och företagsservice. En utmaning i arbete är att nå ut till företagen som behöver stödet.

Hofors, Ljusdals och Ockelbo kommun har utökat sin rådgivningskapacitet för att kunna möta upp de ökade behoven. Stödet kommunerna ger till företagen handlar i stor utsträckning om likviditetsplanering men det erbjuds också rådgivning rörande affärsutveckling, ekonomisk rådgivning och information om de olika stödåtgärder som finns. Några kommuner erbjuder även kompetensutvecklingsinsatser, exempelvis Hofors, Ockelbo och Sandviken som erbjuder en utbildning med inriktning på omställning.

Kommunerna styr också om sin egen verksamhet för att i större utsträckning stötta företagen. Flera kommuner koncentrerar sig till exempel på att marknadsföra ”hemester” och naturupplevelser, för att stötta besöksnäringen som är speciellt utsatt.

Region Gävleborg avsätter dessutom 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag att genomföra de omställningar som krävs för att möta krisen. 58 ansökningar har gjorts och de första ansökningarna har nu blivit beviljade.

Ta del av rapporten för vecka 22 (pdf)

Tidigare veckorapporter

Veckorapporter - coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län