Coronavirusets ekonomiska konsekvenser

En pandemi som coronaviruset ger ekonomiska effekter för privatpersoner och företag på kort och lång sikt. Både smittspridningen och människors ändrade beteende för att skydda sig från coronaviruset påverkar näringslivet.

Vad gör Region Gävleborg?

Region Gävleborgs arbete med att hantera coronavirusets effekter och ekonomiska konsekvenser för näringslivet sker i nära samarbete med kommuner och andra aktörer i Gävleborg. Det består bland annat av informationsutbyte och diskussioner om behov av insatser för att dämpa virusets negativa effekter. Region Gävleborg arbetar i det så kallade samordningsuppdraget, där en nationell samordning sker via Tillväxtverket, på uppdrag av regeringen. 

Till dig som är företagare

Information till företagare och näringsliv finns på verksamt.se/web/gavleborg. Där uppdateras löpande regional och nationell information som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Här finns information om och villkor för omställningsstöd för små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin:

Omställningsstöd till små och medelstora företag

Projektmedel

sidan om projektmedel finns information som uppdateras löpande. För personlig kontakt, vänligen skicka ett mejl till projektmedel@regiongavleborg.se så hör vi av oss.

Aktuellt