Glatt barn med cykelhjälm

Tyck till om den regionala cykelplanen

Skicka dina synpunkter till rg@regiongavleborg.se senast den 30 september 2021. Skriv ”Remissvar ärende HN 2019/15” i ämnesraden.

Region Gävleborg har, i samverkan med länets kommuner, Trafikverket samt NTF Gävleborg, tagit fram en regional plan för ökad och säker cykling i Gävleborg. Cykelplanen kommer framöver att vara vägledande i planeringen av regional infrastruktur. Den ska också säkerställa effektiva investeringar i cykelinfrastruktur.

Det finns två mål med cykelplanen. År 2030 ska:

  • färdmedelsandelen för cykel ha ökat med 10 procentenheter jämfört med år 2019, från 7 procent till 17 procent,
  • antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ska ha minskat jämfört med år 2019, från 3 till 1.

Cyklar som omfattas av planen är till exempel traditionella cyklar, elcyklar, lastcyklar, lådcyklar med mera.

Mer information

Cykla i Gävleborg En regional plan för ökad och säker cykling (pdf)