Sökte projektmedel för att få fler utrikesfödda kvinnor i näringslivet

Region Gävleborg beviljar varje år ekonomiskt stöd till projekt för att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet. Projektet Affärsutveckling i företag som drivs av utrikesfödda kvinnor beviljades under 2019 medel för att förverkliga målet om en ökad mångfald i näringslivet.

Det kommunägda näringslivsbolaget i Hudiksvall (HNA) genomför projektet Affärsutveckling i företag som drivs av utrikesfödda kvinnor. Projektet lyfter teknik och internationalisering som ska få deltagarna att ta ett större kliv i företagandet. Till exempel handlar det om att förändra kulturen i det företagsfrämjande systemet för att skapa bättre förutsättningar.

– Mångfald, jämlikhet och jämställdhet ska bli en hävstång för tillväxt, genom att ta tillvara på potentialen hos fler människor i vårt projekt, säger Mitalee Kotak.

Sök projektmedel för att utveckla ditt projekt

De regionala projektmedlen är möjliga att söka för dig som representerar en offentlig förvaltning, förening eller organisation. Projektet ska handla om och bidra till en hållbar regional utveckling eller tillväxt för Gävleborg. Enskilda personer eller företag kan normalt inte vara sökande.

Läs mer och ansök här: Projektmedel

Läs hela artikeln med Mitalee Kotakt här: Mångfald i näringslivet ger tillväxt