Sök ekonomiskt stöd för miljösatsningar

Nu kan du vända dig till Region Gävleborg om du vill söka ekonomiskt stöd till olika typer av miljösatsningar.

Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Det ska handla om insatser som:

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet.
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter.

Har din förening, företag eller organisation en idé? Ansök senast den 31 augusti 2021. 

Fyll i ansökningsformuläret nedan och skicka det sedan via e-mail eller vanlig postgång:
E-mail: miljopengarna@regiongavleborg.se
Postadress:
Region Gävleborg
Samhällsplanering
Ref: Miljöpengarna/Christine Sisell
801 88 Gävle

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad som ska uppnås, vilka aktiviteter som avses genomföras, en tidsplan och en budget. Om tidsplanen sträcker sig över årsskiftet ska det sökta bidraget delas upp per år i budgeten. Projektet får pågå i maximalt tre år.
Beslut om bidrag tas senast i december 2021 vilket innebär att verksamheten tidigast kan starta i början av 2022.

”Miljöpengarna"

Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd avsätter varje år cirka 1,1 miljoner kronor för miljösatsningar – det så kallade ”miljöpengarna”. Miljötinget får 450 000 kronor av dessa. Resterande del av summan delas ut till föreningar, företag och organisationer som sökt om ekonomiskt stöd. Med hjälp av bidraget ska insatser aktivt bidra till att Gävleborg är bland de ledande regionerna i landet avseende klimatarbete. Insatserna ska bedrivas i samarbete med andra aktörer, och gärna i projektform.

Ladda ner ansökningsformulär 

Stöd och hjälp

Vill du veta mer om miljöpengarna, skicka ett e-mail till miljopengarna@regiongavleborg.se eller ring Christine Sisell på telefonnummer 070-354 95 54.

Mer information

Miljöpengarna – bidrag för mindre miljösatsningar