Statsminister Ulf Kristersson tillsammans med  representanter från näringslivet.

Region Gävleborg leder vägen mot framtidens energi

Vätgaskonferensen i Hofors den 6 september markerade i startskottet för en satsning på att göra Gävleborg och Sverige till en ledande och hållbar industrination. Vätgasen erbjuder inte bara en möjlighet att minska koldioxidutsläppen, den öppnar också dörrar för nya företag att skapa fler arbetstillfällen inom den gröna och hållbara sektorn.
 
– Gävleborg ligger i framkant i satsningen på grön vätgas. Det skapar ett värde för våra företag i länet och bidrar positivt till den regionala utvecklingen. Gävleborg är och har historiskt varit ett industrilän och nu går industrin även i första ledet för grön innovation, säger regionstyrelsens ordförande Patrik Stenvard (M).

Region Gävleborg tar en ledande roll i arbetet med att forma Sveriges framtid som en hållbar industriell förebild. Vätgaskonferensen, som samlade deltagare från hela landet, visar på ett engagemang till att främja innovation och samverkan inom den gröna sektorn.
 
– Samverkan och samarbete är en nyckelfaktor för att lyckas att nå dit vi är på väg. Den här satsningen som vi nu ser kommer att betyda mycket för Ovako, mycket för Hofors och mycket för den här regionen. Men också även för Sverige. Vi säkerställer också de befintliga arbetstillfällena som redan finns här på orten, bara det är jätteviktigt, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Isaksson (S).

En vecka som präglades av innovation

Statsminister Ulf Kristersson invigde redan under tisdagen världens första fullskaliga vätgasanläggning för fossilfritt valsat stål på Ovako i Hofors. Företagets stålvalsningsanläggningar ska före 2030 helt drivas med vätgas, men för att det målet ska bli verklighet krävs en stabil tillgång till fossilfri el.

– Det här är vår chans att verkligen befästa att vi är ledande i omställningen av stålindustrin, en omställning som hela världen kommer att behöva göra. Om Gävleborg då kan vara pionjärer inom denna omställning så är det jättebra. Då kommer människor att söka sig hit, det blir fler jobb och fler välbetalda jobb, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Mid Sweden Hydrogen Valley - en motor för samverkan

Mid Sweden Hydrogen Valley och Region Gävleborg är en samarbetspartner som samlar aktörer från näringslivet och det offentliga för att skynda på övergången till vätgas som en ren och hållbar energikälla. Genom att samordna resurser och expertis är ambitionen att utveckla innovativa lösningar som kan komma att forma framtiden för industrin och energiförsörjningen i regionen.

Med detta initiativ går Region Gävleborg i spetsen för Sveriges resa mot en mer hållbar industri och bidrar till att EU:s klimatmål uppnås.
 
Samarbete och innovation bidrar till att forma en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Om vätgas

  • Ren energi: Vid förbränning av vätgas produceras endast vattenånga som biprodukt. Detta gör vätgas till en ren och miljövänlig energikälla som inte avger koldioxid eller andra skadliga utsläpp som bidrar till klimatförändringar och luftföroreningar.
  • Energilagring: Vätgas kan användas för att lagra energi från förnybara källor som sol- och vindkraft. När dessa energikällor producerar överskott av elektricitet kan vätgas produceras genom elektrolys av vatten. Denna vätgas kan sedan lagras och användas när energibehovet är högt, vilket bidrar till att jämna ut variationer i tillgång och efterfrågan på energi.
  • Transportsektorn: Vätgas kan användas som bränsle i bränslecellsfordon. Bränsleceller reagerar vätgas med syre från luften för att generera elektricitet och vattenånga. Denna teknik ger en ren och effektiv källa till kraft för fordon och har potential att minska beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn.
  • Industriell användning: Vätgas används i olika industrier, inklusive kemisk produktion, metallurgi och livsmedelsförädling. Den används som en viktig råvara i processer som kräver höga temperaturer och rena kemiska reaktioner.
  • Tillgänglighet: Vätgas kan potentiellt hjälpa till att lösa problemet med energitillgänglighet i avlägsna områden eller i länder med begränsade energiresurser. Genom att transportera vätgas kan energi nå platser som är svåra att ansluta till elnätet.

Läs mer

Om Mid Sweden Hydrogen Valley
Medlemmar