Region Gävleborg deltar i satsning kring hållbar utveckling

Region Gävleborg är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

- Agenda 2030 eller de globala hållbarhetsmålen är ett arbete för ett hållbart samhälle. Tillsammans med länets kommuner, Länsstyrelsen och andra aktörer har vi ett viktigt arbete att gemensamt verka för genomförandet för ett hållbart Gävleborg, säger Johan Färnstrand, regiondirektör vid Region Gävleborg.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras nu en nationell konferens. Den ska bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

- Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

- Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.