Projekt hjälper många företag att ställa om

Coronapandemin har slagit hårt mot stora delar av näringslivet. Ett tydligt exempel är besöksnäringen. EU-pengar och en ekonomisk satsning från Region Gävleborg har gett små och medelstora företag i länet hjälp till självhjälp.

– Vårt nya besöksnäringsklimat behöver flexibla och uthålliga företag som kan hålla sig stabila och fortsätta växa trots nya resetrender och nya hygienkrav. Det är genom starka hållbara företag som Gävleborg blir en starkare destination som lockar hit många fler och nyfikna besökare och turister, säger Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör hos Region Gävleborg.

Under 2020 tilldelades Region Gävleborg 12,5 miljoner kronor i EU-medel från Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige för insatser riktade till små och medelstora företag i länet. Syftet var att stötta företag i kris och lindra de negativa effekterna av coronapandemin. Utöver de 12,5 miljoner kronorna från EU avsatte Region Gävleborg en lika stor summa så att projektet ”Vi ställer om!” kunde omfatta totalt 25 miljoner kronor. 

Når många företag

Hittills har 72 företag i Gävleborg omfattats av omställningsprojektet som pågår till och med 30 april 2023. Samverkansprojektets fokus har varit förstärkta och fördjupade rådgivningsinsatser utifrån företagens behov till omställning så att de kan ta sig ur krisen med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft.

Inom ramen för projektet ”Vi ställer om!” har besöksnäringsföretagen erbjudits fyra program av Kurbits Omställning, ett nationellt affärsutvecklingsprogram som innehåller specialdesignade verktyg särskilt framtagna och anpassade för små och medelstora företag inom turist- och besöksnäringen.

Hållbar produktutveckling är en annan kurs som är helt anpassad utifrån företagarens verksamhet och behov. Här ges möjlighet till individuella samtal med kunniga coacher och samtal med andra företagare i branschen.

Ett större produktutbud blev resultatet

En av kursdeltagarna, Marie Stolt, Gavle Central Konferens i Gävle, fick som nybliven ägare se sin rörelse tappa så gott som alla kunder när pandemin tog omtag med kraft efter det senaste årsskiftet. Hon är i dag glad att hon efter samtal hos Gävle kommun kom i kontakt med Region Gävleborg och på så sätt fick del av det riktade coronastödet.

– Jag fick någon som lyssnade, jag blev coachad och fick också genom andra deltagare mycket värdefullt att fundera på och jobba vidare med. Jag har efter detta ett större produktutbud och känner att det börjar vända uppåt igen, säger Marie.

Marie Stolt kan numera erbjuda mer av paketlösningar än tidigare och har efter kursen bland annat lockats att själv föreläsare om sina upplevelser som bland annat företagare och marknadskonsult.

– Jag har som målsättning att verksamheten ska växa och att jag på så sätt kan anställa någon allt-i-allo som stöd.

Marie Stolt, ägare till Gavle Central Konferens, är en av deltagarna i kursen för hållbar utveckling.

Fler kompetenshöjande insatser

Region Gävleborg har genom ”Vi ställer om!” tillsammans med sina samarbetspartners börjat ta fram fler kompetenshöjande insatser inom digitalisering, marknadsföring och produktutveckling till besöksnäringsföretagen. Just samarbetet med länets kommuner, Gästriklands Besöksnäringsförening och Matvärden spelar stor roll för att ha möjlighet att erbjuda de fortsatta utbildningarna att hjälpa företag till omställning.

– Eftersom varje företag har sina egna specifika behov arbetar Region Gävleborg med en blandning av olika specialister inom dessa områden som har upphandlats för att bemöta företagens och destinationens behov, säger Katrien Vanhaverbeke.

Läs mer om kurserna

Läs mer om projektet Vi ställer om!