Ökade digitaliseringsmöjligheter för landsbygdens företag

Digitalt fokus riktas mot små och mikroföretag på landsbygden. Målet är att stärka landsbygdens näringsliv och företagande, oavsett bransch. Projektet som ska driva insatserna för detta heter Digitaliseringens möjligheter för landsbygden i Gävleborgs län.

Den digitala omställningen är i fokus, i såväl Europa som på nationell och regional nivå. Gävleborgs län består främst av landsbygd. Här finns många mindre företag som verkar inom olika branscher, bland annat inom besöksnäring, tillverkningsindustri och tjänstesektorn.

Dessa företag är viktiga för utvecklingen av landsbygden och bidrar till att skapa tillväxt i vår region. Syftet med projektet är att undersöka om villkoren för dessa mindre företag innebär lika goda digitaliseringsmöjligheter som större företag i stadsmiljö.

Projektet ska kartlägga de förutsättningar som finns på landsbygden för en ökad digitalisering och framtida affärsutveckling hos små och mikroföretag. Inom projektet genomförs också insatser för att analysera hur företagsfrämjarsystemet kan svara upp mot de behov och utmaningar som identifieras.

Resultatet kommer att användas som ett underlag i det strategiska tillväxtarbetet och i synnerhet det pågående regionala digitaliseringsarbetet. I förlängningen kan det leda till särskilda satsningar för små och mikroföretag som i sin tur kan bidra till att bredda digitaliseringsuppdraget.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborg och pågår till och med mars 2021.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats - Utveckla företag på landsbygderna

Kontakt:
Martin Andaloussi, samordnare
026-62 91 86
martin.andaloussi@regiongavleborg.se