Vätgasbussar framför Sandbacka park
Vätgasbussar, en satsning av flera i att ställa om till klimatsmart och hållbar energiförsörjning.

Offentlig sektor och storföretag i klimatsamarbete

Satsningen på vätgas och andra klimatsmarta energikällor kan inte vänta om koldioxidutsläppen ska fasas ut. Gävleborg och Dalarna är inne på rätt spår med bred samverkan och satsningar inom industri, hamn- och vägtransporter.

Idag presenteras en nationell vätgasstrategi. Gävleborg och Dalarna är redan nu i framkant på området. Under vätgaskonferensen i Sandviken måndag 22 november rivstartade regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) dagen:

– En nationell vätgasstrategi lämnas till regeringen inom några dagar. I Gävleborg och Dalarna är vi redan på väg. Vi ligger i framkant och industrier här har jobbat länge med utvecklingen. Så nu är det full fart framåt som gäller.

Internationella företag på plats

Bland föreläsarna fanns flera internationellt kända och betydande företag representerade. Hitachi Energy, Volvo Group och Toyota Sweden är några exempel. Ett annat och viktigt företag som arbetat en längre tid med att utveckla vätgas som energikälla i industrin, är Ovako i Hofors.

– I fråga om råstål har vi en ledarställning bland världens stålföretag på det här området. Vi bygger för att klara våra mål när det gäller koldioxidutsläpp men ser också möjligheter till att detta kan komma tredje part till del, inte minst inom transportsektorn. Vi har inget patent utan delar gärna med oss, sa Ovakos vice vd Göran Nyström.

Vätgasbussar i Sandvikens stadstrafik

Toyota Sweden visade flera bilar med vätgasdrift (med andra generationens bränslecell) på plats i Sandviken. Den satsning som görs i Gävleborg, med bland annat X-trafiks vätgasbussar i Sandviken, industrins omställning och energisamarbetet i Gävle hamn, fick representanten Fredrik Wigelius att utbrista:

– Efter det här blir ni inte av med mig så lätt!

Apropå X-trafik och vätgasbussar visades en sådan från Transdev och Solaris som blir en vanlig syn i Sandviken nästa år. En vätgasbuss är en tyst och utsläppsfri buss med elmotor som producerar sin egen el i en så kallad bränslecell med hjälp av vätgas. Det enda som släpps ut efter förbränning är vattenånga. De har en möjlig längre körsträcka (cirka 30-40 mil) än dagens elbussar.

Elnätet måste byggas ut

I Sverige används förnyelsebar el för att framställa vätgas. Flera talare på vätgaskonferensen betonade att energinätet måste byggas ut och förnyas när elproduktionen i landet behöver fördubblas till 2050 för att nå målet att fasa ut fossila bränslen.

Arrangören Mid Sweden Hydrogen Valley, ett mellansvenskt partnerskap med industri, transportsektor, akademi och offentlig sektor (som Region Gävleborg och Region Dalarna), har all anledning att vara nöjd med konferensen i Sandviken som ett led i strävan mot ett integrerat vätgassamhälle.

– Konferensen visar hur stort intresse våra regioner skapat genom sektorsamverkan. Men alla aktörer måste vara beredda att agera och dela på risktagandet. Vi måste våga agera nu. Det är så vi klarar utmaningen att minska koldioxidutsläppen till 2030 och det är så vi stärker vår konkurrenskraft, betonar Anders Lundell, processledare inom näringsliv och innovation hos Region Gävleborg.

Missade du konferensen? Ta del av den digitala sändningen i efterhand via denna länk:
Konferens 2021 - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Deltog du på konferensen? Ta del av klippen från varje programpunkt genom att logga in i webbportalen (använd det användarnamn och lösenord som du skapade för konferensdeltagandet).
Vätgaskonferens (coeo.events)