Nya stöd hjälper ditt företag att energieffektivisera och nå internationella kunder

Nu finns två nya stödformer att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag i länet. Ett exportstöd hjälper dig att nå ut med dina produkter eller tjänster på en internationell marknad. Ett miljöstöd hjälper dig att miljöanpassa och energieffektivisera din verksamhet.

Miljöstödet är till för att göra en så kallad grön omställning av din verksamhet. En oberoende extern konsult anlitas för att till exempel analysera företagets energianvändning, hitta digitala metoder för att effektivisera den eller införa ett energiledningssystem. Det kan också handla om att kartlägga möjligheter till ett cirkulärt flöde i tillverkningen eller skapa en hållbar affärsmodell.

Exportstödet kan ge ditt företag möjlighet att nå internationella kunder. Den här stödformen innebär att konsult som anlitas hjälper till att undersöka vilka länder som kan passa din produkt eller tjänst, eller hur du kan anpassa din verksamhet utifrån vilka regler som gäller för olika länder. Andra delar som ett exportstöd kan bidra med är att säkerställa att leverantörskedjor fungerar och tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet och hur du kan få hjälp med översättning inför ett deltagande i en internationell mässa.

Så här går det till

Du som har ett mindre eller medelstort företag som är verksamt i Gävleborg, och har en befintlig produkt eller tjänst, kan söka stöden. All information om hur du gör en ansökan och vilka villkor som gäller finns på sidan om företagsstöd. Här hittar du även kontaktuppgifter till handläggare som kan ge mer information och svara på frågor.

Du kan ansöka om stöd för externa konsultkostnader på minst 50 000 kr och max 400 000 kr. Stödnivån uppgår till 50 procent av godkända kostnader, det vill säga minst 25 000 kr och max 200 000 kr.

När ansökan har beviljats anlitas en extern oberoende konsult och en utredning av företaget sätts igång, i ett avgränsat projekt. Konsulten bidrar med kompetens som i dagsläget saknas i ditt företag och utvecklar ditt företag i den riktning som önskas.

Läs mer om företagsstöden