Nya eXtra stöd i Gävleborg

Nu är det klart att Region Gävleborg beviljas fortsätta projektet Nya eXtra stöd. Projektet har till syfte att utveckla metoder, arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden.

Nya eXtra stöd i Gävleborg är ett pärlbandsprojekt som bygger vidare på resultat och erfarenheter från projektet eXtra stöd i Gävleborg som pågick 2018-2020. Projektet riktar sig i första hand till utrikesfödda personer men också till personer med en funktionsnedsättning som medför en minskad arbetsförmåga och som därmed står långt ifrån arbetsmarknaden.

Projektets insatser bygger i stora drag på utvecklade samverkansformer och ett mer sammanhållet stöd runt individerna. De metoder och arbetssätt som används har till syfte att föra deltagarna närmare arbete och/eller studier och kan innebära exempelvis språkträning i olika former, arbetsmarknadskunskap, samhällskunskap, friskvård och hälsa, IT-kunskap, ekonomikunskap, med mera.

Åtta delprojekt

Nya eXtra stöd i Gävleborg består av åtta delprojekt, ett i varje deltagande kommun: Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn. Region Gävleborg är projektägare och de kommuner som deltar i projektet är medfinansiärer. Bakom projektet står Europeiska socialfonden (ESF).

Mer information

Läs mer om Nya eXtrastöd och se en film om de resultat som uppnåddes i det tidigare projektet eXtra stöd i Gävleborg:

Nya eXtra stöd i Gävleborg