Nya digitala hjälpmedel gör industriföretag effektivare

Du som driver ett mindre eller medelstort industriföretag kan ta del av och bidra till att effektivisera produktion och underhåll. Nyfunna smarta digitala lösningar gör detta möjligt – och fler lösningar behövs.

Genom att ta tillvara de spetskompetenser inom digitalisering som finns i Gävleborg, har projektet IDUN, Intelligent digitaliserat underhåll, bidragit till nya digitala lösningar som kan effektivisera produktion och underhåll av maskiner. Med hjälp av digitala verktyg kan nya tjänster skapas för underhåll och underhållsplanering och mervärde skapas för de produkter som regelbundet underhålls. Till exempel genom att samla in data från de system som styr och övervakar produktionsprocessen för analys, i syfte att minska risken att produktionen stannar av.

Läs mer om fördelarna med digitaliserat underhåll för industriföretag här.

IDUN är ett resultat av ett nära samspel mellan Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och små och medelstora företag i länet. Initiativet är en del av det regionala utvecklingsarbetet för att utveckla digitaliseringen inom styrkeområdet Digitala tjänster och processer. Projektet bedrivs i regi av Högskolan i Gävle och Region Gävleborg finansierar projektet med 1:1 medel.

Söker fler lösningar för digitaliserat underhåll

Projektet söker fler små och medelstora företag som vill utveckla digitaliserat underhåll och öka sin konkurrenskraft. Vill du få mer kunskap om digitaliserat underhåll eller önskar vägledning och vill bidra i nätverk om detta, läs mer på IDUNs webbsida.