Nya arbetssätt räddar lanthandeln i Åmot

Varor levereras hem - men kunden kan också få skjuts till butiken för att handla. En prövad landsbygd behöver annorlunda lösningar för att få lanthandeln att överleva. I Åmot, cirka två mil nordväst om Ockelbo, jobbar invånarna på flera sätt för att behålla sin butik.

Malin Wikholm och Ulla Maija Andersson på lanthandeln i Åmot.
Lanthandeln i Åmot är ingen vanlig livsmedelsbutik. Den sköter både hemleverans och hämtar även kunder som inte kan ta sig till butiken på egen hand. Malin Wikholm (till vänster) och Ulla Maija Andersson är två anställda som tar hand om kundernas önskemål. Foto: Region Gävleborg.

Åmotsbruks Handel ekonomisk förening bildades redan 1927 och drev Konsumbutik fram till 2012 då den ideella föreningen bytte samarbetspartner och namn till Tempo.

– Vi har en aktiv styrelse och runt 250 medlemmar, berättar Kenneth Norén, sekreterare i styrelsen för den ekonomiska föreningen.

Tempo i Åmot har utvecklats från livsmedelsbutik till en servicepunkt, en officiell sådan med avtal med Ockelbo kommun. Här finns bland annat turistinformation, trådlöst internet och möjlighet att scanna och skriva ut dokument. När det inte är pandemitider har butiken också en fikahörna och lekutbud för barnen.

Spel och paketutlämning

Till de traditionella butikssysslorna kan dessutom tilläggas att lanthandeln i Åmot är ombud för Apoteket och Svenska Spel samt utlämningsställe för paket och det som kunderna beställer från Systembolaget. Dessutom finns det ett tankställe för bensin och diesel. Genom ett idérikt arbete och med många som ställer upp kan butiken leva vidare och utvecklas. Tre heltidstjänster ryms inom budgeten.

– Köptroheten i bygden har blivit större på senare år och vi ser med glädje hur omsättningen ökar på sommaren när fritidshusen befolkas. Sedan jobbar personalen aktivt för att hitta nya vägar. Under coronapandemin har det varit möjligt att boka in sig efter butikstid för att högst tre personer ska kunna handla säkert ur smittsynpunkt, säger Kenneth Norén.

Skjutsar både varor och kunder

Det gör också sitt till för butikens fortlevnad när de aktiva i den ekonomiska föreningen både skjutsar hem varor till och hämtar kunder som har svårt att ta sig till butiken.

– Det blir helt annat att själv få komma till butiken och uppleva utbudet än att bara få hemleverans. Dessutom är det en viktig målsättning för oss att butiken ska bli en naturlig samlingsplats för alla som vill, säger Kenneth Norén om satsningen på den hämtning av kunder som dock ligger nere under pandemin.

Regionstöd viktigt

Förutom ideellt arbete och försäljning i butiken är offentligt stöd viktigt för Tempo i Åmot. Region Gävleborg svarar genom Ockelbo kommun för hemsändningsbidrag och betalar kontinuerligt ut särskilt driftstöd. För tre år sedan fick ekonomiska föreningen investeringsbidrag till byte av kylutrustning och köldmedia.

– Dessa stödpengar är mycket viktiga. För även om det blir överskott av verksamheten behövs pengar för olika typer av investeringar, säger Kenneth Norén.

Även om Åmot i likhet med många andra liknande landsbygdssamhällen har fått kännas vid avfolkningsproblem finns det en hel del framtidstro i bygden.

– Yngre människor med barn flyttar in. Dessutom har vi anslag uppsatta i butiken med önskan om att få köpa bostad eller fritidshus här, säger Kenneth Norén som själv är inflyttad efter att fritidshuset blivit permanent bostad.