Ny vätgasstrategi ger stora möjligheter för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt Gävleborg

Idag lanseras Fossilfritt Sveriges Vätgasstrategi för fossilfri konkurrenskraft.  Strategin ska stötta arbetet att implementera vätgas som förnybar energikälla på ett snabbare sätt än idag. Det ska leda till ett mer välmående klimat och en bättre miljö för människor.

Industri, transport och offentlig sektor behöver ställa om för att snabbt sänka koldioxidutsläppen. Vätgas som energibärare gör det möjligt för en fossilfri industriproduktion, miljövänliga transporter och stabila regionala energisystem som är särskilt aktuellt för industri- och exporttunga regioner som Gävleborg och Dalarna. Därför har initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley skapats, ett arbete där Region Gävleborg är delaktig. Initiativet ger en mer kraftfull samverkan mellan de 19 organisationer i Mellansverige som är anslutna till arbetet.

– Vi välkomnar Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi och ser det som en möjlighet för fortsatt utveckling av våra ambitioner med Mid Sweden Hydrogen Valley, där ett viktigt mål är att öka produktionskapaciteten för grön vätgas i Sverige, säger Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg.

Mellansverige har en tradition av stark industri med hög kompetens på området, och är ett transportintensivt område. Stål- och pappersindustrin är också basen i dessa regioner. Det innebär goda förutsättningar för att ta en ledande roll i omställningen till en hållbar, cirkulär och fossilfri framtid, inte bara i Sverige utan även globalt.

– Vi är mycket positiva till de ambitioner som strategin föreslår och ser fram emot framtida samverkan för fortsatt utveckling i Mellansverige, avslutar Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg.

Läs strategin 

Mer information

Bakom initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley står idag följande organisationer. Ovako, AB Sandvik Materials Technology, Outokumpu, Gävle hamn, AB Volvo, Mellansvenska handelskammaren, Region Gävleborg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna, Vätgas Sverige, Högskolan i Gävle, Inlandsbanan, Linde Gas, Vattenfall, Statkraft Hydrogen Sweden AB, NITIU, Svea Vind Offshore och Hitachi ABB Power Grids.