Vuxna människor minglar under ett event.

Next Day 2023 gav insikter till en hållbar framtid

Hur skulle ett samhälle se ut där resurser alltid återanvänds och cirkuleras istället för att bli avfall? Under förra veckan samlades ett hundratal representanter från det innovations – och näringslivsfrämjande systemet för att diskutera utmaningar och möjligheter i arbetet med att stödja omställningen från linjär till cirkulär ekonomi.

– Cirkulär ekonomi är en vision om en ekonomi som tillvaratar resurser så att de används och cirkuleras tillbaka till produktions- och konsumtionssystemen. Det kan göras på en rad olika sätt, bland annat genom cirkulära affärsmodeller. Till exempel kan man bygga ett system kring en produkt som kommer tillbaka till företaget, som kan reparera och sälja den på nytt. Det handlar även om en rad andra mekanismer som bidrar till att skapa det cirkulära samhället, säger Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare.

Återanvändning ger lösningar för en hållbar ekonomi

Torsdagens träff gick under temat cirkulär ekonomi, där strävan är att använda sina resurser mer effektivt. Att istället för att slänga saker när de är gamla eller inte längre används försöka återanvända och återvinna dem. Det hjälper både miljön och ekonomin.

Man står på en scen inför publik.
Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare pratade om cirkulär ekonomi på Next Day.

– Det är alltid roligt att få inspiration och att träffa likasinnade för att byta erfarenhet, det blir en bra kontaktyta. Och att vi nu fått ett ord på den här omställningen, cirkulär ekonomi, gör att vi kan samlas kring det. Den här dagen har verkligen visat på varför det är viktigt att göra omställningen, säger Kjell Johansson, vd entré Hofors, med ansvarar för Hofors kommuns näringslivsfrågor.

Under dagen lyftes både utmaningar och möjligheter fram i arbetet med att stötta omställningen från linjärt till cirkulärt.

– Det är viktigt för Högskolan i Gävle att finnas med i sådana här sammanhang och att få nätverka med alla aktörer. Men det är också viktigt för våra forskare att få möjlighet att delta vid denna typ av aktivitet, för att få input på olika sätt. Vi måste bli mer cirkulära, det är en förutsättning i den situationen vi står inför idag. Vi måste därför hitta nya lösningar och där kommer ju forskningen in med att generera ny kunskap kring cirkulär ekonomi, säger Anna Bäcklund, samordnare för innovation vid Högskolan i Gävle.

Årets event Next Day är en aktivitet i samarbete mellan Sandbacka Science Park, Propell, Movexum och Region Gävleborg, inom ramen för projektet Innovationsklivet. Med gemensamma kompetenser vill man få ett sammanhållet, tydligt och tillgängligt regionalt stödsystem för att fånga upp de idéer som kan bli till nya innovationer.

– Innovationsklivet växte fram ur ett behov av att samarbeta tätare och närmare varandra. Där Next Day är ett av de initiativen som sprungit ur projektet Innovationsklivet. När det finns ett tema att samlas kring så kommer det upp nya frågor och aspekter så man kan närma sig frågorna gemensamt och på nya sätt. Det är jätteviktigt när vi står inför så här komplexa omställningar, säger Elin Skogens, strateg för cirkulär och biobaserad ekonomi på Region Gävleborg.

Projektet Innovationsklivet avslutas i oktober 2023.

Läs mer

Smart samverkan, styrkeområden och samordnad kommunikation - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Om projektet - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)