Minoritetsveckan, Sveriges nationella minoriteters flaggor

Minoritetsveckan: Tillsammans är vi Gävleborg!

Dagens Sverige är format av människor som under tusentals år har flyttat in till, ut ur och runt i landet. Många språk, religioner, vanor och sätt att tänka präglar därför landet. 3–9 oktober ska de nationella minoriteternas rättigheter lyftas fram i Gävleborg.

Minoritetsveckan i Gävleborg arrangeras för andra gången. I fjol var det premiär för den länsövergripande veckan som ska visa Sveriges nationella minoriteters rättigheter och kultur samt nationella minoritetsspråk.

– Vi har många minoriteter och de har alla bidragit till det samhälle vi lever i idag. För Region Gävleborg är det självklart att uppmärksamma alla människors lika värde och det gör vi nu genom att sätta fokus på nationella minoriteters rättigheter, säger Kenneth Nilshem (C), ordförande i regionfullmäktige.

Minoritetsveckan samarrangeras av Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, kommuner och andra aktörer tillsammans med civilsamhället.

Bland programpunkterna finns bland annat

  • utställningen ”Rosa Taikon – Konsten och kampen” som finns permanent på Hälsinglands museum och som under veckan även att går att ta del av på andra platser i länet
  • föreläsningen ”Vad innebär minoritetslagen? Kom och lär dig mer!” som presenterar grunderna i minoritetslagen och hur de kan tillämpas
  • filmvisningar
  • konserter

Hela programmet hittar du på Minoritetsveckan i Gävleborg - Region Gävleborg (regiongavleborg.se).
Varmt välkommen, vare sig du tillhör en minoritet eller inte, om du jobbar med de här frågorna eller bara är intresserad i största allmänhet.