Lina Andersson, projektledare Region Gävleborg, och Andreas Helgesson, verksamhetschef Stenbackens boende.

Mer samhällsnytta genom företagande

Det är visionen och målsättningen för arbetet med att förstärka chanserna till fler samhällsentreprenörer och sociala innovationer i Gävleborgs län. Tillsammans med länets företagsfrämjare står Region Gävleborg i startgroparna för nya satsningar. Satsningarna tar avstamp ur erfarenheterna från det avslutade projektet Utveckling av socialt företagande. Hör projektets samordnare Lina Andersson berätta om det i Sociala företagspodden och läs mer här.

Projektet Utveckling av socialt företagande är en del i ett långsiktigt arbete att utveckla möjligheterna till socialt företagande, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i Gävleborg. Projektet som avslutades i oktober har bidragit till att stärka samverkan med andra regionala aktörer som jobbar med företagsrådgivning, bland annat ett betydelsefullt samarbete med Högskolan i Gävle.

– Socialt företagande och social innovation har idag en given plats på agendan när vi diskuterar företagande och näringslivsutveckling med kommuner, företagsrådgivare och andra aktörer runt om i länet. Det är ett av de starkaste resultaten jag kan se att projektet tillfört och är en förutsättning för ett ökat socialt entreprenörskap i vår region, säger projektsamordnare Lina Andersson.

Lyfter kunskap genom poddserie och stödfunktion

Under förra året har kompetensstödjande insatser genomförts med till exempel etableringen av Centrum för sociala företag. Där har företagare kunnat få kostnadsfri hjälp med bland annat rådgivning om affärsplanering, utbildning i socialt företagande och kontakter till länets företagsfrämjare. Likaså syns ett kunskapslyft hos länets kommuner.

I början av 2020 togs Sociala företagspodden fram, med Stenbackens boende och arbetskooperativ och Samordningsförbund Gävleborg i täten. Podden har varit ett sätt att få ut kunskap om socialt företagande, samhällsentreprenörskap, social innovation och social ekonomi. I sista avsnittet av poddserien intervjuas Lina Andersson om projekttiden och hon berättar hur erfarenheterna kommer användas framöver.

– Vi behöver jobba vidare med att höja kunskapen om socialt företagande och det är en viktig del i det fortsatta regionala utvecklingsuppdraget, säger Lina Andersson.

Process på tvären ska ge samhällsnyttiga innovationer

För att ta tillvara resultaten från Utveckling av socialt företagande har en horisontell innovationsledningsprocess (HIL) startats. Det innebär att samla olika aktörer från länet för att gemensamt ta fram en plan för hur entreprenörskap och företagande ska accelerera och leda till ett ökat flöde av sociala innovationer.

– Vi vill dels skapa förutsättningar för ökad kunskap om entreprenörskap inom den sociala ekonomin, dels ge bättre förutsättningar för entreprenörer och innovatörer att förverkliga sina idéer, berättar processledare Malin Schönning.

Lär mer om socialt företagande

Lyssna på avsnitt 10 av Sociala företagspodden som produceras av Centrum för socialt företagande. Du hittar den även på Spotify, Apple Podcasts och andra ställen där poddar finns.

Kontakt

Lina Andersson
lina.e.andersson@regiongavleborg.se
026-53 17 53, 076-125 73 03

Malin Schönning
malin.schonning@regiongavleborg.se
026-15 49 03, 073-840 32 99