Ökat samarbete i östra Mellansverige

Tre fjärdedelar av befolkningsökningen i östra Mellansverige (ÖMS) sker på platserna med bäst tillgänglighet till kollektivtrafik. Tåget är dessutom snabbare än bilen från regionens samtliga så kallade nodstäder till Stockholm. Det visar en ny rapport som tagits fram av regionerna i ÖMS.

– För att stärka länets tillgänglighet och integrering med större arbetsmarknader som Stockholm och Uppsala behöver vi fortsätta att samverka med regioner söderut. I årets uppföljning sticker Gävleborg ut lite genom att ha högst andel av ny bebyggelse som tillkommit i de bästa kollektivtrafiklägena säger Katrien Vanhaverbeke, utvecklingsdirektör vid Region Gävleborg.

Resultatet av rapporten ligger i linje med ÖMS strategiska inriktning. Bland annat visar det att östra Mellansverige går mot en allt mer koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena. Dessutom länkas de så kallade storregionala nodstäderna samman med Stockholm och med varandra.

De sju regionerna i östra Mellansverige är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Sörmland och Östergötland. Även Mälardalsrådet deltar i ÖMS-samarbetet. Nodstäderna i dessa regioner är Stockholm, Södertälje, Flemingsberg, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta, Uppsala, Gävle, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping.

– Region Gävleborg ska vara en utåtriktad och samverkande organisation, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

– En del i denna uttalade ambition är att delta aktivt i det gemensamma planeringsarbete som sker inom ramen för ÖMS 2050, och den här nya rapporten bekräftar verkligen betydelsen av att samarbeta över länsgränserna tillsammans med dem i vår närhet.

Stärkt konkurrenskraft

ÖMS 2050 är ett samarbete mellan regionerna Stockholm, Sörmland, Gävleborg, Östergötland, Västmanland, Uppsala och Örebro, samt Mälardalsrådet med syfte att samordna storregional planering i östra Mellansverige. Det övergripande målet för det storregionala samarbetet och utvecklingen i östra Mellansverige är: Stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS.

För att nå målet har fem strategiska inriktningar formulerats:

  • integrera arbetsmarknads- utbildnings- och bostadsmarknaderna,
  • verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena,
  • länka samman de storregionala nodstäderna med Stockholm och med varandra genom tvärförbindelser,
  • stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner Helsingfors, Oslo och Öresund,
  • säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning.


Mer information

Läs rapporten i sin helhet Uppföljning ÖMS 2050 (pdf)
ÖMS 2050 – Strategisk inriktning och mål