Lördagsgodis med Idéfabriken hjälper dig att lyckas med din idé

Drömmer du om ett liv som entreprenör? Har du en idé som kan förbättra ett befintligt arbetssätt? Eller vill du vara med och utveckla andras idéer? Lördagsgodis med Idéfabriken är en digital kostnadsfri eventserie för dig som är nyfiken på hur beprövade metoder kan utveckla idéer till lönsamhet.

Idéfabriken

Under sex lördagar i april och maj genomförs Lördagsgodis med Idéfabriken, en digital eventserie som ska uppmuntra till initiativ för att vidareutveckla idéer i tidiga faser. Du som bor i Gävleborg och är företagare, anställd i privat eller offentlig sektor, studerar söker jobb är välkommen att delta.

På träffarna samlas idébärare inom en bredd av områden, entreprenörer, experter och sakkunniga för att hitta utvecklingspotentialer i idéer och att ta dem från tankestadie till potentiella affärsidéer. Metoderna som används är designade utifrån många års samlade erfarenheter och forskning från hela världen och är beprövade här i Gävleborg.

En fabrik med idéer ger en konkurrenskraftig arbetsmarknad

Idéfabriken är namnet på ett öppet idéutvecklingsprogram för idéer och idéägare i Gävleborg, bestående av workshops och utbildningar med syfte att stärka idéer i tidiga skeden. Lördagsgodis-träffarna är en av dessa utbildningssatsningar. Idéfabriken är ett resultat av regionalt utvecklingsarbete för att stödja ett konkurrenskraftigt näringsliv och en hållbar arbetsmarknad i Gävleborg. Region Gävleborg och Europeiska regionala utvecklingsfonden medfinansierar initiativet som drivs av Gävle Innovation Hub, Sandbacka Science Park och Propell.

Lördagsgodis med Idéfabriken

När: Lördagar 09.00-12.00

Hur: Boka din plats till nästa tillfälle här.

Läs mer om Lördagsgodis med Idéfabriken.