Vy över jorden från rymden.

Konferens i Sandviken får hett energitema

Höga priser, hotande brist och behov av alternativa energikällor. Vätgaskonferensen i Sandviken 9 november rätar ut många frågetecken på det heta debattområdet genom sakkunniga talare inom kraftnät och olika energislag.

"Kraftförsörjning till industri och samhälle" är temat för årets vätgaskonferens. Under dagen behandlas frågor som till exempel effektivare energianvändande, hur vi får fram fossilfri energi tillräckligt snabbt och vad en sund energidebatt faktiskt är.

Konferensen riktar sig främst till företagsrepresentanter och företrädare/politiker inom kommuner och regioner. Bland konferensens talare och föredragshållare finns ett stort kunnande när det gäller kraftnät, vind-, vatten- och kärnkraft.

Konkurrenskraftig vätgas

– Hur vi producerar vår energi är ju avgörande för Sveriges chans att klara klimatomställningen och trygga vårt energibehov. När allt fler sektorer ska ställa om produktionen för minskade utsläpp så kommer tillgången till el att vara en avgörande faktor. Och vi har goda förutsättningar för att klara den omställningen med bra tillgångar till förnybar energi och en energisektor som ligger i framkant, säger Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, som inleder konferensen på Sandbacka Science Park i Sandviken.

– Med mer förnybar el, snabb teknikutveckling och industrins höga omställningstakt kommer fossilfri vätgas bli en alltmer konkurrenskraftig del av vårt svenska energisystem.

Kriget i Ukraina har lett till att flera länder i Europa söker alternativ till den ryska, fossila naturgasen och EU driver kraftfullt på för ökad vätgasproduktion. Konferensen i Sandviken tar upp den ansträngda situationen, hur vi genom samverkan och nya lösningar på olika områden kan skapa internationell konkurrenskraft och bidra till klimatomställningen.

Många aktörer

Arrangör för konferensen är Mid Sweden Hydrogen Valley som bildades i februari 2021 för att, med stöd från offentlig sektor, stärka den regionala industrin och logistiknavet samt skapa framtidens moderna och hållbara industrisamhälle. Region Gävleborg har en samordnande roll för Mid Sweden Hydrogen Valley. Där ingår också aktörer inom flera sektorer som tillverkningsindustrin, transportsektorn, energisektorn, akademi och forskning, länsstyrelser och företrädare från regionförbunden i Dalarna och Gävleborg.

Anmälan: Anmäl dig senast 30 oktober

Mer information och fullständigt program hittar du här.