Katrien Vanhaverbeke ny regional utvecklingsdirektör

Den 1 januari i år tillträdde Katrien Vanhaverbeke tjänsten som regional utvecklingsdirektör i Region Gävleborg. Hon tar sig an att leda det regionala utvecklingsarbetet med engagemang för hållbarhetsfrågor och regional samverkan.

Porträtt på Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör
Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör

Katrien Vanhaverbeke kommer närmast från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där hon arbetade som sektionschef. Tillväxt- och utvecklingsfrågor på såväl kommun- och regionnivå som nationell nivå hör till hennes yrkesverksamma bakgrund, där hon har verkat inom områden som kompetensförsörjning, infrastruktur och företagsklimat.

 Jag har följt Region Gävleborgs resa från regionförbund till region och har haft möjlighet att lära känna länet en del genom mina tidigare yrkesroller. Jag har höga förhoppningar för vad Gävleborgsregionen kan utvecklas till i framtiden, säger Katrien Vanhaverbeke.

Sektoröverskridande samarbete har varit centralt i hennes tidigare yrkesuppdrag och det ser hon som en fortsatt viktig del för att nå ett hållbart Gävleborg.

 Gävleborg är en modig region som ofta ligger steget före och har många spännande utmaningar och möjligheter framför sig, med bland annat en ny EU-programperiod, ny regional utvecklingsstrategi och tydlig hållbarhetsriktning, säger Katrien Vanhaverbeke.

Regiondirektör Göran Angergård har tilltro till framtiden med nytillträdde Vanhaverbeke vid rodret.

 I Katrien har vi rekryterat en kompetent ledare med bred erfarenhet inom regional utveckling. Jag har stort förtroende för att hon kan forma det regionala utvecklingsarbetet i rätt riktning för vårt län, säger regiondirektör Göran Angergård.