Järvsö först med certifikat för hållbarhet

Destination Järvsö har som första besöksdestination i Sverige blivit internationellt certifierad för sitt hållbarhetsarbete. Efter fem års förarbete har det internationella certifieringsorganet EarthCheck lämnat sitt godkännande.

Destinationen Järvsö har blivit hållbarhetscertifierad enligt de kriterier som arbetats fram genom FN-initiativet Global Sustainable Tourism Council, GSTC.

Certifieringen är bland annat ett resultat av att Destination Järvsö AB har genomfört hållbarhetsprojekt med till exempel utveckling av Järvsömodellen, cykelturism och att locka gästerna att ta tåg i stället för bil på resan till och från Järvsö.

Region Gävleborg har varit samarbetspart och liksom Tillväxtverket lämnat ekonomiskt projektstöd.

– Besöksnäringen är en ny basnäring som skapar stora möjligheter för tillväxt, jobb och utveckling i vårt län. Ofta är det ju naturen som lockar människor att komma till Gävleborg, men också intressanta måltidsupplevelser, kultur och kulturmiljöer eller friluftsaktiviteter. Så länets attraktionskraft som besöksdestination är en prioriterad fråga i den regionala utvecklingspolitiken och det är därför som Region Gävleborg har bidragit i det här arbetet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Läs mer:

Besöksnäring - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)