Operatören Emil Andersson och Inga-Lena Hedqvist, flödeschef, i ett av provrummen för precisionsband, Sandvik Materials Technology.
Fotografi av Pia & Hans Nordlander/Jernkontoret

Industridagen 2019 till Gävleborg

Den 30 september kommer svensk industris största evenemang till Gävleborg – Industridagen 2019. Region Gävleborg, Sandvik AB, Tillväxtverket och Högskolan i Gävle står tillsammans värd för evenemanget som för första gången har sin placering i Gävleborg, i Göransson Arena i Sandviken.

Gävleborgsregionen har fått det ärofyllda uppdraget att stå värd för evenemanget. Mellan 500-600 nyckelpersoner väntas komma, bland dem några av de viktigaste beslutsfattarna från politiken, offentliga verksamheter, företag, utbildningssystem och civilsamhälle. Dagen kommer att bestå av diskussioner som ska ligga till grund för viktiga beslut på temat ”Lära för livet – hela Sverige samverkar”. Fokus ligger på hur Sverige och Gävleborg ska få goda framtidsutsikter och stärka sin konkurrenskraft, kopplat till Industrin.

- Med den starka tradition som Gävleborg har av industriell utveckling hos stora, medelstora och små företag, har vi fantastiska möjligheter till en framtid med fler industriella innovationer och ökad konkurrenskraft, säger Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande (S), Region Gävleborg.

I Sandviken och Gävleborg finns en lång industriell tradition med såväl stora som små verksamheter i olika branscher. Länet, och dess företag, brottas med samma problem som andra företag och län och det handlar främst om att utveckla kompetensen på kort och lång sikt. Regionen har inlett en mycket intressant utvecklingsresa och i den krokat arm med många intressenter från utbildning, regional utveckling och industriell utveckling – lokalt, nationellt och globalt.

Rundabordssamtal för en
konkurrenskraftig framtid

Under året fram till 30 september kommer Industrirådet att bjuda in till rundabordssamtal runt om i landet. Liknande rundabordssamtal kommer att genomföras under våren inom vår region. Till dessa samtal bjuds samhällsaktörer från olika delar av samhället in, från till exempel olika typer av företag, forskning och utbildning, offentliga verksamheter och intresseorganisationer. Utfallet från dessa samtal presenteras på Industridagen där de bearbetas ytterligare för att sedan samlas i en nationell handlingsplan. Region Gävleborg ska även ta fram en regional handlingsplan för industriell omvandling inom Norra Mellansverige. 

- Att samlas på detta sätt, med kompetenser och insikter från olika håll, är jag övertygad om att vi tillsammans kan lösa samhällsutmaningarna vi står inför, säger Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande (S), Region Gävleborg.