Hantverkstradition med modern teknologi

I över 100 år har Lingbo kulturfönster producerat fönster på traditionellt sätt. Platsen och människorna är viktiga förutsättningar för produktionen. Tack vare företagsstöd från Region Gävleborg kan nu företaget utveckla verksamheten. Det sker genom att förena tradition med modern teknologi.

Thomas Liw är vd för Lingbo kulturfönster.
Thomas Liw är vd för Lingbo kulturfönster. Foto: Nils Petter Nilsson

Lingbo kulturfönster har sina rötter i ett företag från slutet av 1800-talet. Platsen med råvaran i skogen och människorna med hantverkskunnandet är viktiga förutsättningar för produktionen. Investeringar är viktiga för att företaget ska kunna utveckla verksamheten så att den blir mer hållbar och produktiv.

– Företagsstödet har inneburit att vi kunnat investera i en ny maskinlinje för bearbetning av trädetaljer och kringutrustningar för fönsterproduktionen, säger Thomas Liw, företagets vd.

Relevanta för fler

Lingbo kulturfönster tillverkar produkter med lång hållbarhet som även kan återvinnas. Produktionen uppfyller högt ställda krav på miljöanpassning, kvalitet och energieffektivitet. Företaget märker av de senaste årens ökade intresse för byggnadsvård och hållbara byggnadslösningar.

– Framtidssatsningarna som företagsstödet möjliggjorde stärker våra möjligheter att vara relevanta för fler som vill skapa sin egen byggnadstradition, säger Thomas.

Till gagn för hela länet

I produktionen förvandlar människohänder levande material till fönster som är hållbara och starka. Hantverket i kombination med modern teknologi och nya maskiner möjliggör en ökad flexibilitet och produktivitet. Att göra fönster på det här sättet tar lång tid att lära sig. Kunskaper om råvaran och förädlingen till en färdig produkt förs vidare från generation till generation av hantverkare.

En viktig del av hantverket är valet av trä. Stora delar av norra Gästrikland och södra Hälsingland har goda förutsättningar för den här typen av träråvara. Det innebär att företaget kan vidareförädla en fin lokal råvara, och på samma gång skapa nya arbetstillfällen och lokala värdekedjor till gagn för hela länet.

– Vi hämtar råmaterialet till våra fönster från stamblock som är de finaste rotstockarna av furu här i närområdet. Tack vara företagsstödet och de investeringar det möjliggjorde kan vi vidareförädla den fina träråvaran i länet, avslutar Thomas.