Miljöpengarna

Gör som Hit och Dit-barn i trafik och sök ekonomiskt stöd för att utveckla miljöinsatser

Inför 2023 beviljades projektet ”Hit och Dit-barn i trafik” ekonomiskt stöd för miljösatsningar. Nu kan du också vända dig till Region Gävleborg om du vill söka ekonomiskt stöd till olika typer av miljösatsningar. Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd avsätter varje år 550 000 kronor för miljösatsningar – de så kallade ”miljöpengarna”.

Inför 2023 beviljades projektet ”Hit och Dit-barn i trafik” ekonomiskt stöd för miljösatsningar. Nu kan du också vända dig till Region Gävleborg om du vill söka ekonomiskt stöd till olika typer av miljösatsningar. Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd avsätter varje år 550 000 kronor för miljösatsningar – de så kallade ”miljöpengarna”. 

Karola Fors, trafikplanerare på Gävle kommun berättar att det ekonomiska stöden från Region Gävleborg har möjliggjort för projektet att köpa in cyklar som gör att alla elever i grundskolan F-6 i Gävle kan vara med och cykla på temadagar, cykelutbildningar och cykelutflykter.

– Inom projektet Hit och Dit-barn i trafik så erbjuder vi en cykelutbildning med teknikbana men vi noterade att många elever saknar egen cykel, eller har svårt att ta med cykeln till skolan. Osäkerheten kring cyklarna kan leda till att cykelutflykter uteblir, att temadagar ställs in eller att cykelutbildningar tackas nej till. Det ekonomiska stödet från Region Gävleborg innebär att skolorna nu kan boka upp till 30 cyklar med tillhörande hjälm, säger Karola.

– Det är glädjande att se hur ”Hit och Dit-barn i trafik” förvaltat det ekonomiska stöd de fått på ett sätt som både ökar jämställdheten och skapar ett miljötänk för barnen i skolan. Det är även ett initiativ som tidigt kan lägga grunden för en stärkt folkhälsa i länet vilket vi ser som ytterst viktigt inför framtiden, säger Alexander Hägg (M) ordförande i Hållbarhetsnämnden.

Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Det ska till exempel handla om insatser som

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter.

”Miljöpengarna"

Miljöpengarna delas ut till föreningar, företag och organisationer som sökt om ekonomiskt stöd. Med hjälp av bidraget ska insatser aktivt bidra till att Gävleborg är bland de ledande regionerna i landet avseende klimatarbete. Insatserna ska bedrivas i samarbete med andra aktörer, och gärna i projektform. 

Har din förening, företag eller organisation en idé? Ansök senast den 31 augusti 2023. 

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad som ska uppnås, vilka aktiviteter som avses genomföras, en tidsplan och en budget. Om tidsplanen sträcker sig över årsskiftet ska det sökta bidraget delas upp per år i budgeten. Projektet får pågå i maximalt tre år. Beslut om bidrag tas senast i december 2023 vilket innebär att projektet tidigast kan starta i början av 2024.

 

Läs mer om miljöpengarna