Personer vid dator

Från hemmasittande till jobb eller studier tack vare individanpassat stöd

När arbetsmarknadsprojektet Omstart! började 2019 var målet att 250 ungdomar mellan 15 och 24 år som stod utanför arbetsmarknaden skulle delta. Totalt 380 personer har idag fått stöd av projektet, 56 deltagare har gått till arbete och 94 deltagare har gått vidare till studier.

– Jag är väldigt obekväm i att vi vant oss vid att en andel elever varje år inte går ut skolan med betyg eller att de inte går till skolan. Det är ett misslyckande. Projekt Omstart! har bidragit med nya sätt ge dessa unga människor en ny väg in. Att ge dem en möjlighet att komma tillbaka i utbildning, att komma till ett arbete eller åtminstone att närma sig arbetsmarknaden. Att ge dessa individer en omstart för att lyckas. Det vinner alla på, säger Magnus Svensson (C), ordförande kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg.

Sammanlagt 380 ungdomar har fått stöd av projektet som har funnits i nio av länets tio kommuner. Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Söderhamn, Ockelbo, Ovanåker, Sandvikens och Nordanstigs har kommun deltagit. Kännetecknande för dessa individer är psykisk ohälsa och isolering från samhället. Med fokus på individuellt stöd, att möta deltagarna utifrån individuella behov och förutsättningar, har man lyckats hjälpa 40 % av deltagarna från hemmasittande ut i studier eller arbete.

Lena Svensson är en av projektmedarbetarna i Nordanstigs kommun.

– För oss har det varit avgörande med en god samverkan med näringslivet och att vi har haft engagerade handledare på plats hos arbetsgivare och praktikplatser som har förstått individernas behov och gett dem det stöd de behövt för att kunna lyckas.

Arbetet som projektmedarbetarna har gjort har haft en helt avgörande roll då de har investerat tid och ett stort engagemang för personernas utveckling, ett arbete som tar tid men som lönar sig på sikt. Det menar en av Omstarts projektledare Matilda Norelius.

– De här individerna har många gånger tappat tron på både sig själv och andra och behöver bygga upp det självförtroendet i små steg. Det görs bäst i nära relation till en medarbetare som man har förtroende för, säger Matilda Norelius, projektledare Region Gävleborg.

Ihållande stöd och nära samverkan avgörande

Många av projektets deltagare tillhör det kommunala aktivitetsansvaret, individer som kommunerna har skyldighet att arbeta med. Varje kommun har tilldelats en budget via projektet. Den har bidragit till möjligheten att anställa till den egna organisationen och därigenom kunnat testa nya arbetssätt och metoder samt utveckla befintliga för att arbeta med dessa individer.

De arbetssätt och metoder som använts har varierat från kommun till kommun men fokus har varit ett ihållande individuellt upplagt stöd under en lång tid. Nära samverkan har skett med utbildningsaktörer, studie- och yrkesvägledare, vårdaktörer, socialtjänst med flera. Motiverande samtal (MI), friskvård och hälsa, studie- och yrkesvägledning liksom normbrytande studie yrkesval och studier är verktyg och metoder som har använts.

Deltagarna har under projektets gång fått bekanta sig med olika studieformer, till exempel har man fått gå på studiebesök på länets folkhögskolor och en del projektverksamhet har förlagts i folkhögskolornas lokaler. Just studieformer som folkhögskola kan vara lyckosamt för de som har haft en svår skolgång att komma åter till studier.

Som projektägare har Region Gävleborgs ansvar varit att samordna delprojekten i kommunerna och göra det möjligt kommunernas delprojektledare för att utbyta erfarenheter och lära av varandra under projekttiden.

Återanvänder arbetssätt i ny satsning

Region Gävleborg kommer att fortsätta arbetet i det nystartade projektet React-EU Ung Nystart. Det riktar sig till unga mellan 15 och 24 år som har drabbats extra hårt av pandemins konsekvenser. Många av de metoder och arbetssätt som använts inom Omstart! kommer att prövas med målet att nå 240 av länets ungdomar och att 40 % av dessa ska komma ut i studier eller arbete. I det projektet är länets tio kommuner med i satsningen.

Båda projekten finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Läs mer om Omstart!

Läs mer om React-EU Ung Nystart