Företagsstöd gav Brighteco utvecklingsmöjligheter

Region Gävleborg beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag i syfte att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet. Stöden är en delfinansiering till företag som vill investera på ett hållbart sätt. Brighteco är ett av de företag som fått ekonomiskt stöd för att göra det möjligt för offentliga aktörer att leasa belysning och få installation och underhåll på köpet.

Joel Smedbergs stora passion i livet är ljus. I hans företag Brighteco kan offentliga aktörer leasa belysning och få installation och underhåll på köpet. Det gör företaget med ledord som hållbart, återbruk och effektivitet för kunden.

– Att få ekonomiskt stöd har bland annat inneburit att vi har kunnat ta hjälp av en person som arbetar med marknadsföring och kommunikation. Det har varit viktigt för att göra företaget synligt och mer tillgängligt digitalt, säger Joel Smedberg.

Sök stöd för att utveckla ditt företag

De regionala företagsstöden är möjliga att söka för små eller medelstora företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Ditt företag kan ha upp till 249 anställda. Stöd kan inte beviljas till verksamheter inom jordbruks-, trädgårds- eller fiskenäringen.

Läs mer och ansök här: Företagsstöd

Läs hela artikeln med Brighteco här: Brighteco lyser upp Gävleborg