EU-miljoner för att stärka konkurrenskraft, innovation och hållbar utveckling i norra Mellansverige

Drygt 45 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 14 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar främst om att på lång sikt främja hållbar utveckling, innovation och konkurrenskraft i regionerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 16 december 2020. 

Läs mer hos Strukturfonds­partnerskapet Norra Mellansverige