Energikartläggningsstöd till små och medelstora företag

Har du ett litet eller medelstort företag som bedriver någon form av tillverkning? Då kan du vända dig till Region Gävleborg om du vill söka stöd för energikartläggning.

Energikartläggningen ska genomföras i din tillverkande enhet.

Vad är en energikartläggning?

Genom att göra en energikartläggning får du en inblick i hur ditt företags energianvändning ser ut. Du får även förslag på åtgärder som kan sänka dina kostnader. En effektivare energianvändning kan dessutom bidra till att ditt företag kan minska sin miljöpåverkan och öka konkurrenskraften.

För att göra en energikartläggning behöver du anlita en energikonsult. Region Gävleborg stöd för energikartläggning kan användas för att täcka en stor del av den kostnad (50%) som detta innebär. Totalkostnaden får inte överstiga 300 000 kronor. Det betyder att du maximalt kan få 150 000 kronor i stöd.

Vem kan söka stödet?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag som har någon form av tillverkande enhet. Ansökningar handläggs löpande och vi tar emot ansökningar fram till och med den 31 maj 2021.

Ansökan måste ha inkommit innan ditt företag påbörjar beställning av energikonsult, kostnader kan inte tas upp retroaktivt. Stödet betalas ut efter att insatsen är genomförd och redovisad.

Läs mer på sidan Företagsstöd