Challenge Lab Såddfond

Den 26 mars öppnar ansökan till Challenge Lab Såddfond. Såddfonden finansierar innovativa lösningar och utvecklingsinitiativ som bidrar till en koldioxidsnål och resurseffektiv omvandling av industrin och samhället. Fonden stöder samarbetsprojekt och finansiering kan sökas av företag och andra aktörer från län i Norra Mellansverige.

Regionerna som utgör Norra Mellansverige (NMS), det vill säga Gävleborg, Dalarna och Värmland, genomgår en övergripande industriell omvandling med konsekvenser för näringsliv, jobb och samhälle. I januari 2018 valde EU-kommissionen ut Norra Mellansverige till att delta i pilotsatsningen "Regioner i industriell omvandling". Satsningen syftar till att tillsammans identifiera nya sätt och verktyg för att utveckla en hållbar ekonomisk utveckling i europeiska industriregioner genom ökat kunskapsutbyte och stärkt samverkan och dialog mellan EU-kommissionen, regionerna och dess näringsliv.

Challenge Lab och Challenge Lab Såddfond är delar i satsningen, som också har lett fram till en gemensam strategi för industriell omvandling.

Ansökan till Challenge Lab Såddfond

Challenge Lab Såddfond syftar till att kickstarta samarbetsprojekt. Fonden finns tillgänglig för finansiering av initiativ från företagsgrupper och andra aktörer från länen i NMS för forsknings-, utvecklings- och innovationsinitiativ som syftar till koldioxidsnål och resurseffektiv omvandling av industri och samhälle, med upp till 150 000 SEK per projekt.

Läs mer om kriterier och ansökningsprocess till Challenge Lab Såddfond:

Challenge Lab Såddfond – information på svenska
Challende Lab and Seed Fund – information på engelska

Såddfonden öppnar den 26 mars 2021 och sista ansökningsdag är den 17 maj
2021.

Mer information

Industriell omvandling
Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige