Nätverkskabel

Allt fler hushåll i Gävleborg har snabbt bredband

Bredbandsutbyggnaden i Gävleborg fortsätter och nu har 96 procent av hushållen och 93 procent av företagen tillgång till snabbt bredband på minst 1 Gbit/s. Det visar den senaste statistiken från Post- och telestyrelsen.

Region Gävleborg har som mål att 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband till och med år 2025, men redan nu når 93 procent av företagen och 96 procent av hushållen upp till snabba hastigheter.

– Det är glädjande att en så stor del av hushållen och företagen har tillgång till snabbt bredband. En god internetuppkoppling är en förutsättning för ett gott företagsklimat och en attraktiv boendemiljö. Vi ser fram emot och kommer verka för att utbyggnaden fortsätter, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsen ordförande. 

Digitaliseringen skapar också goda förutsättningar för en hållbar regional utveckling och tillväxt.

Mål om en snabb och robust digital infrastruktur

Region Gävleborg arbetar i nära samverkan med länets kommuner och andra privata aktörer för att skapa möjligheter för fortsatt utbyggnad i länet. Tillsammans med SKR och andra regioner arbetar vi för att åstadkomma förändringar på nationell nivå som kan underlätta den fasta och mobila bredbandsutbyggnaden i landet.

– Återstående utbyggnad är kostsam och är svår att bära för marknaden själv eller regioner och kommuner. Det krävs mer nationell medfinansiering om vi ska lyckas nå våra regionala och kommunala bredbandsmål, säger Annica Aneklev strateg digital infrastruktur.

I Gävleborgs län har Bollnäs kommun och Gävle kommun redan nu kommit långt i arbetet med att förse hushåll med snabbt bredband, hela 98,7 procent i Bollnäs kommun respektive 98,3 procent i Gävle kommun når upp i hastigheter om minst 1 Gbit/s. Störst ökning av bredbandstillgången har skett i Hofors kommun. Hofors har det senaste året ökat med 12 procent och har nu en utbyggnad till hushållen på 95,6 procent.

Gävleborg rankas i den senaste mätningen som nummer 14 av landets 21 regioner i tillgången på snabbt bredband.

Bredbandstillgången per kommun

Kommun Hushåll Företag
Bollnäs 98,70% 97,37%
Gävle 98,28% 96,92%
Hofors 95,61% 88,56%
Hudiksvall 90,66% 83,63%
Ljusdal 95,96% 95,56%
Nordanstig 91,53% 88,67%
Ockelbo 84,42% 78,35%
Ovanåker 97,84% 96,54%
Sandviken 97,94% 94,49%
Söderhamn 96,00% 92,72%

Siffror från Post- och telestyrelsen.