10,7 miljoner till Gävleborg

Idag, 22 april, har Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige beviljat projektmedel till insatser i Gävleborg för totalt 10,7 miljoner kronor.

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige har i samråd med Region Gävleborg, Region Värmland och Region Dalarna beslutat om projekt som ska prioriteras för finansiering ur EUs regionalfond. Detta innebär att fem projekt i Gävleborg har beviljats totalt 10,7 mkr.  Utvecklingsprojekten är inriktade på att öka små och medelstora företags konkurrenskraft samt stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

- Det är i den krissituation vi befinner oss extra glädjande att besluta om insatser som i ett längre perspektiv kommer att göra samhället mera motståndskraftigt och bidrar till att skapa nya företag i delvis nya branscher, säger Marie-Louise Dangardt, regionråd och vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

De prioriterade projekten är:

Next Generation Manufacturing Platform - AM on the road (Förstudie)

Sökande: Sandvikens kommun
Beviljat belopp: 400 000 kr 

Hållbar inkludering

Sökande: Sandvikens kommun
Beviljat belopp: 3 197 679 kr

Bioväx

Sökande: Högskolan i Gävle
Beviljat belopp: 3 311 714 kr

RUSLIHUS

Sökande: Högskolan i Gävle
Beviljat belopp: 3 479 857 kr

Hållbar industriell energiförsörjning (Förstudie)

Sökande: Högskolan i Gävle
Beviljat belopp: 324 956 kr