Faxepark

Faxepark i Söderhamn erbjuder stöd, rådgivning och utbildningar till blivande företagare och affärsutvecklingsprogram till befintliga och är en del i länets innovationsstödsystem. Bitti Alvin Lehman är näringslivsutvecklare och projektledare och representerar Faxepark i projektet Vi ställer om. Här berättar hon om hur de har agerat och bidragit till företags utveckling under coronapandemin.

Vilket behov ser du är störst hos företagen?

Det är viktigt med information. Företagare behöver veta vad som händer och vad som kan göras, vilka möjligheter till stöd och hjälp som finnas att få från olika håll. Många upplever det som svårt att ta till sig den digitala utvecklingen och kan känna en stress över att de nu blir lite av ett ”måste” att anpassa sin verksamhet digitalt. Därtill är det viktigt att försöka bredda sina verksamhet, till exempel genom att hitta nya försäljningskanaler för att nå kunder och utöka sitt produktsortiment eller erbjuda fler tjänster.

Vilka insatser har påbörjats eller genomförts för att stötta företag under pandemin?

Peter som är vår innovationscoach anställdes i projektet Vi ställer om. Han har träffat och coachat företag som är i sin utvecklingsresa och omställning. Coachingen har genomförts med hjälp av verktyget Business Canvas Model. Det innebär att en snabb analys görs av hur företaget mår i dagsläget för att identifiera förändrings- och förbättringsmöjligheter eller nya tänk.

Hur har era insatser hjälpt tills nu?

Coachningen har slagit väl ut. De som fått hjälp känner att de är redo att utveckla sina verksamheter och anamma den digitala tekniken i större utsträckning.

Pandemin har påverkat företagsklimatet. Vilka lärdomar tar du med dig?

Många branscher drabbas väldigt negativt och vissa företag har inte lyckats hålla sig kvar. Andra branscher har istället ökat sin omsättning, däribland byggbranschen, hantverkarbranschen och handelsträdgårdar. Byggvaruhus har även märkt ett stort uppsving då många väljer att renovera och rusta hemma under pågående pandemi. Viljan att ställa om sitt företag och hitta nya lösningar är avgörande för ett företags överlevnad i en sådan extrem situation som denna. Men under extrema situationer föds också många nya idéer.

Vilket medskick vill du ge till företagare i länet?

I dagsläget handlar det om att på bästa sätt klara sig igenom denna sista tid tills vaccinet har fått effekt i den stora massan och samhället kan börja öppna upp. För de företag som drabbats hårt är det av största vikt att efter pandemin tänka framåt och hitta möjligheter till återhämtning. Det är bra att försöka ha fler ben att stå på i sin verksamhet samt förfina och utveckla de bra idéer som kommit fram under en tuff tid.