SANDVIKEN 2021-04-30

Exteriör Sandbacka Park. 

Foto: Nils Petter Nilsson
Foto: Nils Petter Nilsson

Sandbacka Science Park

Sandbacka Science Park i Sandviken är Gävleborgs enda science park. De jobbar för att göra verklighet av fler innovationer och idéer i länet till hållbara produkter, tjänster, företag och service. Ulric Björnsson arbetar som projektledare och berättar om hur de har stöttat företag hittills.

Vilket behov ser du är störst hos företagen?

Under sommaren 2020 genomförde vi en covid 19-enkät till små och medelstora företag i länet och fick fram att det fanns behov av att ändra vanor och rutiner, till exempel att ställa om till digitala interna och externa möten. Det innebär ett fortsatt behov av digitalisering av verksamheten med tanke på att försörjningskedjan kommer att ställa högre krav på att aktörer är effektiva och uppkopplade.

Vilka insatser har påbörjats eller genomförts för att stötta företag under pandemin?

Vi har under projekttiden startat upp affärssystem-nätverk (ERP), fortsatt med kartläggning av processmognad och digital förmåga och jobbar med att ta fram ett hållbarhetsverktyg som små och medelstora företag kan använda för utveckling av sitt hållbarhetsarbete. Vi har även tagit initiativ för att starta ett nätverk inom IT-säkerhet och lotsat vidare företag som söker hjälp till relevanta aktörer i vårt nätverk.

Hur har era insatser hjälpt tills nu?

Ett exempel är att vi har via affärssystem-nätverket (ERP) kopplat ihop leverantören Monitor med befintliga och blivande användare och därigenom generellt höjt mognaden i att använda ERP.

Pandemin har påverkat företagsklimatet. Vilka lärdomar tar du med dig?

Pandemin har gett både oss och företagen insikten om att det finns en stor osäkerhet i företagande som det inte går att planera för. Vi har blivit mer proaktiva och operativa som stödorganisation till företagen utifrån att vi är i en pandemisituation.

Vilket medskick vill du ge till företagare i länet?

Att vara aktiva och ta del av de aktiviteter som genomförs inom ramen för Vi ställer om. Det finns mycket att hämta hos de olika aktörerna i form av direkt och indirekt stöd.