Anna Gustavsson RISE Propell
Anna Gustavsson, senior projektledare på Propell/Rise

Rise

Rise (Research Institutes of Sweden) är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I delade lokaler med innovationshuben Propell i Hudiksvall finns Rise som är en del av Gävleborgs innovationsstödsystem. Deras uppdrag är att coacha och ge råd till innovatörer hur de kan ta sin idé ut på internationell marknad. Här jobbar Anna Gustavsson, senior projektledare. Ta del av hennes lärdomar från arbetet i projektet Vi ställer om och hur de stöttar företag mitt i en pandemi.

Vilket behov ser du är störst hos företagen?

Vi fokuserar på att öka företagens egenförmåga till förändring. När förutsättningar förändras kan det vara en avgörande styrka att kunna titta på sin verksamhet med en känsla i ryggen att man själv inom rimliga gränser kan påverka framtiden. Inom projektets ramar fokuserar vi på att öka egenförmågan inom digitalisering och hållbar omställning, men med förhoppning att ökad egenförmåga kan nyttjas även när andra behov uppstår.

Vilka insatser har påbörjats eller genomförts för att stötta företag under pandemin?

Målet är att 20 företag under projektets gång ska få tillgång till coachning av upphandlade specialister inom digitalisering och hållbarhet. Varje företag coachas i två olika case, vilket är ett medvetet projektupplägg för att just egenförmågan ska kunna utvecklas under arbetets gång. 10 företag har påbörjat den processen. Parallellt stöttar vi med identifiering av behov, inspiration och korta föreläsningar. Samverkan mellan de deltagande företagen sker genom att vi har avstämningsfika där de kan byta erfarenheter.

Hur har era insatser hjälpt tills nu?

Vi ser, trots den relativt korta tid projektet har pågått, att företagen tar större plats efter case 1 och själva har lättare att se vad de skulle vilja gå vidare med i case 2.

Pandemin har påverkat företagsklimatet. Vilka lärdomar tar du med dig?

I pandemins spår uppstår till viss del en ökad öppenhet för förändring samtidigt som företagen har en ständig balansgång mellan att fokusera på kärnverksamheten och att lägga tid och resurser på förändringsarbete. Möjligheten att möta dem digitalt som alternativ till fysiska möten är stor, och har lyft företagens förmåga inom området avsevärt.

Vilket medskick vill du ge till företagare i länet?

Stödsystemet är väl utbyggt i länet med en mängd olika kompetenser. Våga be om råd, och våga utgå från den egna idén om vad man skulle vilja utveckla. Sänk ribban för gör och höj ribban för vad. Att jobba med förändring löpande är viktigare än att man påbörjar jätteprojekt som kräver tid och resurser man kanske inte har råd med.