Foto: Nils Petter Nilsson

Högskolan i Gävle

I de centrala delarna av Gävle ligger länets högskola där 17 000 personer i dagsläget har valt att studera. Skolan jobbar inte bara med att försörja länet med kompetens och utbilda studenter till framtida yrken. De jobbar också för att utveckla förståelsen för en hållbar miljö. Möt Rodrigo Lozano, professor i organisatorisk hållbarhet, som berättar om hur de har bidragit i projektet Vi ställer om för att hjälpa drabbade företag i pandemin.

Vilket behov ser du är störst hos företagen?

Genom undersökningar som gjorts i projektet Vi ställer om har vi identifierat vad små och medelstora företag behöver. Resultatet visar att företag behöver:

  • Support i hur en informerar och utbildar anställda i hållbarhetsaspekter.
  • Ökad förståelse för hur hållbarhet bidrar till en balans mellan ekonomi, miljömässiga och sociala aspekter och vad det innebär för företaget.
  • Ökad medvetenhet om vikten av styrning, upphandling och benägenheten att förändra för hållbarhet.

Vilka insatser har påbörjats eller genomförts för att stötta företag under pandemin?

Vi har pågående diskussioner med Sandbacka Science Park om hur vi ska stödja dem i mötet med företag som har utmaningar kopplat till hållbarhetsaspekterna. Vi funderar på att genomföra olika kurser, workshops och seminarier.

Hur har era insatser hjälpt tills nu?

Våra insatser är riktade till att samverka och stötta andra aktörer inom projektet och har inte genomfört några konkreta insatser direkt till företag.

Pandemin har påverkat företagsklimatet. Vilka lärdomar tar du med dig?

Genom högskolans forskning och insatser som gjorts i Vi ställer om ser vi att arbetet med miljöfrågor och miljömässig hållbarhet har medfört en positiv utveckling i världen. Samtidigt ser vi att företagen fokuserar mer och mer på de ekonomiska och sociala delarna.

Vilket medskick vill du ge till företagare i länet?

Vi skulle vilja erbjuda entreprenörer och företagare en utbildning i hur de förbättrar sitt arbete med hållbarhetsaspekterna. Utbildningen skulle kunna hjälpa till att utveckla verksamheten i en hållbar riktning, till exempel genom att säkra att upphandlingar genomförs på ett hållbart sätt, ge ökad kunskap i att informera anställda om hållbarhet och att leda i förändring.