Presentationer av samverkansaktörer

Coronapandemin innebär nya utmaningar för små och medelstora företag i Gävleborg. Drabbade företag kan få hjälp att ställa om sin verksamhet. Det görs möjligt genom Vi ställer om, ett samverkansprojekt med sju aktörer i företags- och innovationsfrämjande systemet.

Till samverkansaktörerna hör Rise, högskolan i Gävle, Gävle innovation hub, Sandbacka science park, Faxepark och Hudiksvalls hydraulikkluster. Processinriktat och proaktivt görs olika insatser för att stötta och ge råd till företag. Målet är att stärka deras förmåga till att ställa om sin verksamhet till de nya förutsättningar som pandemin ger.

Nedan kan du ta del av presentationer och intervjuer med några representanter hos samverkansaktörerna. I presentationerna berättar de om de insatser som görs, vilka utmaningar de ser att företag tagit sig an och vilka möjligheter stödet har bidragit till under den pågående pandemin.