Kurser och föreläsningar

Vill du som företagare inom turist- och besöksbranschen göra din verksamhet mer hållbar, effektiv och lönsam? Oavsett hur coronapandemin påverkat din verksamhet kan du genom att anmäla dig till nedanstående aktiviteter få hjälp att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och utmaningar.

En av de branscher som drabbats hårt av coronapandemin är besöksnäringen. Nya resetrender och nya hygienkrav till exempel har lett till nya utmaningar, men också nya möjligheter för branschen att utvecklas. För att stärka små och medelstora företag och verksamheter inom turist- och besöksnäringen erbjuder Region Gävleborg tillsammans med samverkansaktörer träffar för samverkan och föreläsningar inom bland annat digitalisering och marknadsföring. Satsningen är en del av projektet Vi ställer om!.

Inspirationsföreläsningar

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Region Gävleborgs besöksnäringsnyhetsbrev

Kontakt

Helena Skärström
Samordnare sakkunnig
026-15 92 34, 073-046 90 86
helena.skarstrom@regiongavleborg.se