Specialdesignade kurser som stärker ditt företag

Vill du som företagare inom turist- och besöksbranschen göra din verksamhet mer hållbar, effektiv och lönsam? Oavsett hur coronapandemin påverkat din verksamhet kan du genom att anmäla dig till nedanstående kurser få hjälp att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och utmaningar.

En av de branscher som drabbats hårt av coronapandemin är besöksnäringen. Nya resetrender och nya hygienkrav till exempel har lett till nya utmaningar, men också nya möjligheter för branschen att utvecklas. För att stärka små och medelstora företag och verksamheter inom turist- och besöksnäringen erbjuder Region Gävleborg tillsammans med samverkansaktörer kurser inom bland annat digitalisering, marknadsföring och produktutveckling med hjälp av erfarna och kunniga kursledare. Satsningen är en del av projektet Vi ställer om!.

Om kurserna

I kurserna blir du som deltagare coachad att ”tänka utanför boxen”, bolla idéer och koncept med andra företagare i branschen och kursledarna och rådgivning hur just din verksamhet kan ställa om. Det kan handla om att skapa nya hållbara produkter, finjustera befintliga produkter och förstå hur ditt företag bättre kan nå ut till potentiella kunder och besökare. Kurserna ger en förståelse för kundens eller besökarens förväntningar, hur en prioriterar tiden och att se fördelarna av att samarbeta över icke traditionella gränser.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Region Gävleborgs besöksnäringsnyhetsbrev

Kontakt

Christopher Graham
Samordnare sakkunnig
026-15 45 43, 072-531 1375
christopher.graham@regiongavleborg.se