Specialdesignade kurser som stärker ditt företag

Vill du som företagare inom turist- och besöksbranschen göra din verksamhet mer hållbar, effektiv och lönsam? Oavsett hur coronapandemin påverkat din verksamhet kan du genom att anmäla dig till nedanstående kurser få hjälp att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och utmaningar.

En av de branscher som drabbats hårt av coronapandemin är besöksnäringen. Nya resetrender och nya hygienkrav till exempel har lett till nya utmaningar, men också nya möjligheter för branschen att utvecklas. För att stärka små och medelstora företag och verksamheter inom turist- och besöksnäringen erbjuder Region Gävleborg tillsammans med samverkansaktörer kurser inom bland annat digitalisering, marknadsföring och produktutveckling med hjälp av erfarna och kunniga kursledare. Satsningen är en del av projektet Vi ställer om!.

Om kurserna

I kurserna blir du som deltagare coachad att ”tänka utanför boxen”, bolla idéer och koncept med andra företagare i branschen och kursledarna och rådgivning hur just din verksamhet kan ställa om. Det kan handla om att skapa nya hållbara produkter, finjustera befintliga produkter och förstå hur ditt företag bättre kan nå ut till potentiella kunder och besökare. Kurserna ger en förståelse för kundens eller besökarens förväntningar, hur en prioriterar tiden och att se fördelarna av att samarbeta över icke traditionella gränser.

Kurbits - Hållbar produktutveckling online

Kurbits Omställning är ett nationellt affärsutvecklingsprogram som innehåller specialdesignade verktyg för små och medelstora företag inom turist- och besöksnäringen. Kurbits Omställning erbjuder workshops och coachning till företag som påverkats av pandemin. Hållbar produktutveckling är en kurs som är helt anpassad utifrån företagarens verksamhet och behov.

Nyfiken att höra vad deltagarna säger om kursen? En deltagare och en panelexpert berättar om deras upplevelser.

– Jag gick med i programmet eftersom jag hade goda erfarenheter av ett annat Kurbitsprogram förra året. Återigen var programmet mycket intressant och inspirerande. Bra exempel, bra lärare och ett mycket bra tillfälle att ta lite tid att fokusera och utvecklas för ditt företag, säger Robin Berthier, ägare av hotellet Stilleben i Åmot.

– Professionellt, genomtänkt, inspirerande och innovativt är känslor och tankar som kom till mig under produktpitcharna. Jag är verkligen imponerad av de produkter som presenterades, säger Johan Tunhult, ordförande Gästriklands Besöksnärings ekonomiska förening tillika panelexpert.

Mer information och anmälan: 

Kursen är avslutad. Fler tillfällen kommer under 2022. Mejla Chris Graham vid intresse att delta.

Se filmen nedan för mer information och inspiration.

 

 

Digitalisering – personlig coachning baserat på ditt företags unika behov

Du erbjuds 14 timmar konsulttid inom digitalisering, helt anpassat efter ditt företags unika behov. Det är kostnadsfritt att delta. Syftet med programmet är att genom digitalisering skapa förutsättningar för bättre lönsamhet, större flexibilitet och större uthållighet genom att utnyttja potentialen i digitalisering.

Experter på området coachar dig från analys till handling, baserat på det behov du har i din verksamhet. Leverantören 100 Procent Media med gedigen kunskap inom bland annat digital kommunikation/strategier, sociala medier, kanalval och varumärkespositionering kommer att coacha dig för att nå bästa effekt utifrån ditt företags behov.

Under hösten 2021 genomförs två omgångar, med start i september och oktober. Vid varje omgång är det max 4 företag som deltar.

Mer information och anmälan:                                     

Omgång 4, med start 9 november 2021
Anmälan och information om personlig coachning i digitalisering    

Fler kurstilfällen kommer under 2022 lämna en öppen intresseanmälan via länken
Intresseanmälan om personlig coaching i digitalisering

Mejla Chris Graham vid eventuella frågor.