Socialt företagande och samhällsentreprenörskap

Region Gävleborg satsar på socialt företagande och samhällsentreprenörskap. I samverkan med sociala företag och företagsfrämjande aktörer i länet samordnar Region Gävleborg arbetet att utveckla fler företag som jobbar för ett mer hållbart samhälle.

Det finns olika begrepp för hur människor kan sysselsättas utifrån syftet att påverka till ett mer hållbart samhälle. Sociala företag och samhällsentreprenörer är ett sådant begrepp. Det syftar på personer eller aktörer som bedriver en affärsmässig verksamhet med målet att skapa samhällsnytta – att erbjuda lösningar på en eller flera samhällsutmaningar. Det kan till exempel handla om ett företag eller en idéburen ideell aktör som arbetar för att uppnå en integrerad arbetsmarknad, ett förbättrat klimat eller ett minskat utanförskap.

Social innovation är ett annat begrepp. En social innovation är en lösning som tar sig an samhällsutmaningar på ett nytänkande sätt. Det kan vara till exempel en produkt, en process, en tjänst eller ett arbetssätt som på ett nytt sätt ger en lösning på samhällsutmaningar. Social innovation kännetecknas av att samhällsnyttan är målet och inte bara en positiv bieffekt av den goda handlingen.

Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) är ett tredje begrepp och är en typ av sociala företag. Ett ASF har två affärsidéer, en kommersiell och en som syftar till att skapa jobb för de som står långt från arbetsmarknaden.

Läs mer om arbetsintegrerade sociala företag här