Socialt företagande och samhällsentreprenörskap

Region Gävleborg främjar samhällsentreprenörskap. I begreppet ingår socialt företagande, socialt företagande och social innovation. Det vill säga affärsidéer och innovationer som bidrar till att lösa samhällsutmaningar. I samverkan med näringslivet och företagsfrämjande aktörer i länet samordnar Region Gävleborg arbetet att utveckla fler företag som jobbar för ett mer hållbart samhälle.

Det finns olika begrepp för hur människor kan sysselsättas utifrån syftet att påverka till ett mer hållbart samhälle. Sociala företag och samhällsentreprenörer är ett sådant begrepp. Det syftar på personer eller aktörer som bedriver en affärsmässig verksamhet med målet att skapa samhällsnytta – att erbjuda lösningar på en eller flera samhällsutmaningar. Det kan till exempel handla om ett företag eller en idéburen ideell aktör som arbetar för att uppnå en integrerad arbetsmarknad, ett förbättrat klimat eller ett minskat utanförskap. 

Social innovation är ett annat begrepp. En social innovation är en lösning som tar sig an samhällsutmaningar på ett nytänkande sätt. Det kan vara till exempel en produkt, en process, en tjänst eller ett arbetssätt som på ett nytt sätt ger en lösning på samhällsutmaningar. Social innovation kännetecknas av att samhällsnyttan är målet och inte bara en positiv bieffekt av den goda handlingen. 

Kontakt

Lina Andersson
Samordnare
026-53 17 53, 076-125 73 03
lina.e.andersson@regiongavleborg.se

Malin Schönning
Samordnare
026-15 49 03, 073-840 32 99
malin.schonning@regiongavleborg.se