Konferens med vätgas i fokus

Arrangören Mid Sweden Hydrogen Valley bjöd den 22 november 2021 in till vätgaskonferens för att visa på den potential som finns i Gävleborg och Dalarna för att ställa om till en hållbar energiförsörjning.

Här har du möjlighet att ta del av den digitala sändningen med alla föredrag, samt ett referat från dagen.

 

Referat från dagen

Satsningen på vätgas och andra klimatsmarta energikällor kan inte vänta om koldioxidutsläppen ska fasas ut. Gävleborg och Dalarna är inne på rätt spår med bred samverkan och satsningar inom industri, hamn- och vägtransporter. Fortsatt samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi måste intensifieras – och det med full fart framåt.

Under vätgaskonferensen i Sandviken måndag 22 november inledde regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) dagen med att konstatera detta, redan några dagar innan en nationell vätgasstrategi lämnas till regeringen.

Förmiddag i Sandviken – och på länk

Konferensens första del erbjöd nio kortare föredrag på temat vätgasens betydelse för att ställa om till en hållbar energiförsörjning. Konferensen erbjöd både fysiskt deltagande och digitalt. Bland föreläsarna fanns flera internationellt kända och betydande företag representerade.

  • Göran Nyström, vice vd på Ovako, talade om energiutmaningen för svensk industri.
  • Marcel Borger, VD för Orange Gas, berättade varför Mid Sweden Hydrogen Valley och Gävleborg och Dalarna sticker ut och väcker intresse hos investerare utanför landsgränserna och lockar till nationsöverskridande samarbeten.
  • Linda Astner, hållbarhetschef för Gävle Hamn, och Mattias Wärn, VD för Svea Vind Offshore, visade hur de ställer om med hjälp av grön energi och hållbara transporter.
Linda Astner, hållbarhetschef Gävle Hamn
Linda Astner, hållbarhetschef Gävle Hamn.
  • Lars Engdahl, Segment Manager hos Hitachi Energy Sweden lyfter fram de möjligheter som finns med energiutmaningen.
  • Antti Vainio, vice VD, Mellansvenska Handelskammaren lyfte fram hur energiförsörjningen kan tryggas av regional transport- och industrisektor.
  • Monica Johansson, Fuel Engineer på Volvo Group, berättade om deras elektrifiering av tunga transporter och varför vätgas är betydande i det sammanhanget.
Monica Johansson, Volvo Group
Monica Johansson, Volvo Group.
  • Andréas Eriksson, avdelningschef X-trafik, och Frédéric Devaux, Asset management director Transdev Sverige, berättade om el-bussar med batteri och vätgas samt om kollektivtrafiken som genom dem satsar på hållbar omställning.
  • Fredrik Wigelius, Manager Sales Operation på Toyota Sverige, avslutade med att berätta om företagets vätgasfordon.

En eftermiddag med fordonsvisning och fördjupade samtal

Dagen erbjöd möjlighet att se och provåka vätgasfordon på plats. Deltagare som befann sig i Sandviken fick se X-trafiks beställda vätgasbussar för stadstrafik i Sandviken med start nästa år och Toyota Sveriges bil med vätgasdrift (och andra generationens bränslecell).

Vätgasbussar framför Sandbacka park
X-trafiks vätgasbussar på plats för fordonsvisningen vid Sandbacka Park i Sandviken.

Två workshops fick avsluta dagen. Här inleddes fördjupade samtal och diskussioner om hur energiproduktion och lagring kan vara en möjlighet för hållbar tillväxt. Andra samtal handlade om hur transportsektorn behöver ställas om, om transportbeställare, upphandling och entreprenörer.

I Sverige används förnyelsebar el för att framställa vätgas. Flera talare på mellansvenska partnergruppen Mid Sweden Hydrogen Valleys vätgaskonferens betonade att energinätet måste byggas ut och förnyas när elproduktionen i landet behöver fördubblas till 2050 för att nå målet att fasa ut fossila bränslen.